Tư vấn

Bất cứ cá nhân nào khi mới bắt đầu khởi nghiệp và đẩy mạnh hoạt động của mình thì việc đầu tiên cần phải thành lập công ty, doanh nghiệp. Dưới đây là thống kê các mối nguy cơ có thể khiến cho quá...

Logistics là ngành nghề dịch vụ vận chuyển hàng hóa tối ưu từ nơi sản xuất, cung cấp tới tận tay người tiêu dùng.

Hiện nay ở Việt Nam có 5 loại hình doanh nghiệp chính là doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty tnhh 1 thành viên, công ty tnhh 2 thành viên, công ty cổ phần. 

Pages

Facebook comments