Tư vấn

Logistics là ngành nghề dịch vụ vận chuyển hàng hóa tối ưu từ nơi sản xuất, cung cấp tới tận tay người tiêu dùng.

Hiện nay ở Việt Nam có 5 loại hình doanh nghiệp chính là doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty tnhh 1 thành viên, công ty tnhh 2 thành viên, công ty cổ phần. 

Pages

Facebook comments