Thủ tục chia tách công ty

Ngày này, khi kinh tế có sự dịch chuyển đáng kể thì các công ty phải thay đổi đáp ứng yêu cầu về thị trường, vốn, tiềm năng kinh tế, vì thế nhu cầu chia, tách công ty ( doanh nghiệp) càng cao, để quản lý tốt công ty của mình thì các doanh nghiệp cần chọn phương án hiệu quả nhất. Vậy, thế nào là chia tách công ty, kế toán và thủ tục chia tách công ty ra sao? Công ty Việt Luật xin tư vấn cho các bạn những vấn đề trên như sau?

 

chi-tach-cong-ty

Căn cứ pháp lý

Chia tách doanh nghiệp

 • Cần lưu ý việc chia tách doanh nghiệp chỉ áp dụng với công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH)

Chia doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp năm 2014 có quy định công ty TNHH, công ty cổ phần có thể chia  các cổ đông, thành viên và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới trong một trng các trường hợp sau đây:

 • Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chia sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị chia và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới;

 • Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp họ được chuyển sang cho các công ty mới;

 • Kết hợp cả hai trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

Như vậy, để thực hiện việc chia tách doanh nghiệp thì các doanh nghiệp có thể lựa chọn 3 trường hợp trên. Doanh nghiệp có thể tùy vào khả năng và việc cân nhắc áp dụng các phương pháp trên để thực hiện việc chia doanh nghiệp.
Vậy thủ tục chia doanh nghiệp được pháp luật quy định ra sao?

Theo quy định của luật doanh nghiệp hiện hành thì thủ tục chia công ty TNHH, công ty cổ phần được thực hiện như sau:
Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia thông qua nghị quyết chia công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Nghị quyết chia công ty phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị chia; tên các công ty sẽ thành lập; nguyên tắc, cách thức và thủ tục chia tài sản công ty; phương án sử dụng lao động; cách thức phân chia, thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới thành lập; nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia; thời hạn thực hiện chia công ty. Nghị quyết chia công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết;
b) Thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật này. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty mới phải kèm theo nghị quyết chia công ty quy định tại điểm a khoản này.

Tách doanh nghiệp

Theo quy định của luật doanh nghiệp hiện hành thì công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.
-  Tách công ty có thể thực hiện theo một trong các phương thức sau đây:

 •  Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chuyển sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị tách và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới;

 • Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp của họ được chuyển sang cho các công ty mới;

 •  Kết hợp cả hai trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

Thủ tục tách công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần được quy định như sau:

 • Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách thông qua nghị quyết tách công ty theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

 • Nghị quyết tách công ty phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách;

 • Tên công ty được tách sẽ thành lập

 • Phương án sử dụng lao động; cách thức tách công ty; giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách;

 • Thời hạn thực hiện tách công ty. Nghị quyết tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết;

 • Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật này Trường hợp này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải kèm theo nghị quyết tách công ty quy định tại điểm a khoản này.

Nhìn chung, trong tách doanh nghiệp thì việc lựa chọn các phương thức thì đều có 3 phương thức để các doanh nghiệp lựa chọn chia hoặc tách công ty. Thủ tục chia tách doanh nghiệp cũng được thực hiện một cách khoa học .
Trên đây chúng tôi đã cung cấp cho khách hàng các quy định của Luật doanh nghiệp về cách thức, thủ tục chia tách công ty. Tại Việt Luật chúng tôi sẽ đại diện cho quý khách hàng thực hiện các thủ tục chia tách công ty cổ phần, kế toán chia tách công ty,một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất.
Để hiểu rõ hơn về các vấn đề pháp lý doanh nghiệp khách hàng có thể liên hệ với tư vấn của chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất - Tổng đài tư vấn doanh nghiệp miễn phí 1900 6199 .

Câu hỏi giờ đây là bạn đã sẵn sàng sử dụng dịch vụ pháp lý của chúng tôi?

Hãy liên hệ với Việt Luật để những vướng mắc của bạn được giải đáp một cách nhanh chóng và chính xác bởi đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm

Liên hệ ngay Bảng giá

 

Facebook comments