Kế toán tổng hợp là gì?

Hiện nay các doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ, dù mới thành lập nhưng một bộ phận không thuể thiếu đó là công việc của kế toán tổng hợp. Đây là một công việc khá quan trọng đối với một công ty. Do đó để trở thành một nhân viên kế toán tổng hợp giỏi, bạn không chỉ biết về các công việc kế toán mà bạn cần phải bổ sung, trau dồi nhiều kỹ năng chuyên môn nhiều hơn nữa. Đã có rất nhiều bạn sinh viên mới ra trường vẫn còn mông lung về công việc của kế toán tổng hợp. Vì vậy đến với công ty Việt Luật, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho bạn về công việc của kế toán tổng hợp. Đã có rất nhiều câu hỏi của các bạn gửi đến với công ty chúng tôi như: kế toán tổng hợp là gì? Công việc của kế toán tổng hợp như thế nào? Tiêu chuẩn của một kế toán tổng hợp ... Sau đây chúng tôi sữ giải đáp những thắc mắc của bạn về công việc này.

ke-toan-tong-hop-min

KẾ TOÁN TỔNG HỢP LÀ GÌ?

Kế toán tổng hợp là một vị trí quan trọng của một công ty, một doanh nghiệp.  một người trợ lý đắc lực cho kế toán trưởng, cũng chính là người trực tiếp kiểm tra các công việc của phòng kế toán. Đảm bào phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đúng với yêu cầu của doanh nhiệp , với chế độ kế toán, luật thuế... Nói chung kế toán tổng hợp sẽ quản lý cũng như tổng hợp các số liệu và lập báo cáo tài chính và các báo cáo khác, phân tích kĩ năng. Sẽ phải chịu trách nhiệm về các số liệu và báo cáo mình đã lập lên.
Bạn muốn đảm nhiệm vị trí này thì đương nhiên bạn không chỉ am hiểu về các công việc của kế toán viên mà bạn cần tìm hiểu rõ chính xác về chuyên môn , bao quát hết toàn bộ quy trình kế toán của doanh nghiệp và đảm nhiệm nắm rõ các phần hành của công việc kế toán ( sau kế toán trưởng).
Với những bạn sinh viên kế toán mới ra trường có kiến thức tốt, khẳ năng phân tích tốt nhưng bạn đó sẽ không có đủ kinh nghiệm về các báo cáo, hoạt động của doanh nghiệp nên rất khó có thể đảm nhiệm được với vị trí này.

CÁC CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN TỔNG HỢP:

+ Thảo luận với kế toán trưởng về xây dựng bộ máy kế toán phù hợp với doanh nghiệp dang làm việc.
+ Tiến hành tổ chức và phân công cho các nhân viên kế toán hợp lý theo từng chuyên môn , lĩnh vực của từng người.
+ Luận cập nhật các văn bản , tìm hiểu thông tin về luật.
+ Tiến hành kiểm tra cũng như đối chiếu tổng hợp số iệu, thông tin
+ Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
+ Hoạch toán thu nhập, chi phí khấu hao TSCĐ , công nợ, thuế GTGT, lập quyết toán .
+ Theo dõi và quản lý công nợ, đề xuất phương án dự phòng.
+ In sổ chi tiết và tổng hợp theo khối văn phòng.
+ Lập báo cáo tài, báo cáo thuế, thống kê, báo cáo tài chính theo từng tháng, quý , năm .
+ Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế kế toán.
+ Cung cấp số liệu cho ban giám đốc của doanh nghiệp hoắc cơ quan chức năng khi có yêu cầu.
+ Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế ,kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách văn phòng kế toán tài vụ.
+ Lưu trữ dũ liệu kế toán
+ Tính lương cho cán bộ , công nhân viên và thực hiện các khoản trích theo mức lương.
+ Hằng ngày kiểm tra những định khoản của kế toán viên .
+ Trước khi khóa sổ lập báo cáo, kế toán tổng hợp lập các báo cáo thuế, thống kê , báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất(nếu có) và các báo cáo phân tích nội bộ cho doanh nghiệp theo yêu cầu và đúng thời hạn quy định.
+ Ban giám đốc. Giải trình số liệu với kiểm toán , đại diện quỹ đầu tư , cơ quan thuế về tài chính cũng như các báo cáo liên quan.

TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

+ Có năng lực nghiệp vụ kế toán.
+ Có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
+ Biết tổng hợp , phân tích báo cáo.
+ Nắm rõ tiến trình, quy trình sản xuất cảu doanh nghiệp.
+ Có tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công .
+ Trình độ về sử dụng công nghệ, máy tính thành thạo như thành thạo các phần mềm kế toán. Excel..

QUYỀN HẠN CỦA VỊ TRÍ KẾ TOÁN TỔNG HỢP

+ Phổ biến các chủ trương, chỉ đạo chuyên môn cho các kế toán viên của giám đốc.
+ Có quyền kí hoặc không khí các các tài liệu , vấn đề liên quan đến tài chính doanh nghiệp.
+ Trực tiếp yêu cầu các kế toán điều chỉnh nghiệp vụ khi phát hiện sai phạm.
+ Yêu cầu các kế toán viên cung cấp báo cáo kịp thời và đầy đủ theo quy định.
+ Yêu cầu các bộ phận chức năng khác cùng phối hợp thực hiện những công việc chuyên môn có liên quan tới các bộ phận chức năng đó.
+ Tham gia vào công tác tuyển dụng , khen thưởng, kỹ thuật, đề bạt vị trí cho nhân viên theo quy định của doanh nghiệp.

QUY TRÌNH CỦA KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Cụ thể quy trình của kế toán tổng hợp như sau:
Đối tượng , phản ánh của ké toán tài chính là quá trình kinh doanh. Trong quá trình kinh doanh nó sẽ phát sinh ra các nghiệp vụ tài chính, kinh tế hoặc các giao dịch bằng chứng cứ pháp lý chứng minh cho sự phát sinh , hoàn thành các giao dịch chính là các chứng từ kế toán.
Thứ nhất: kế toán sẽ lập hoặc thu giữ chứng từ gốc. Chứng từ kế toán sẽ được lập vào thời điểmphát sinh giao dịch được gọi là chứng từ gốc. Đây chính là căn cứ pháp lý để kế toán tiến hành ghi nhân các giao dịch vào c
ác phương tiện nhất định sau khi đã kiểm tra chứng từ , xử lý và phân tích các giao dịch.
Thứ hai: đó là bước ghi chép các nghiệp vụ kế toán tổng hợp vào tài khoản và sổ sách kế toán .
( hai bước trên người kế toán phải thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần trong suốt thời kỳ kế toán. Bởi vì trong quá trình làm việc tại mỗi đơn vị sẽ cso rất nhiều giao dịch xảy ra mà nhiệm vụ nhiệm vụ, công việc của người kế toán phải làm là nhận biết và ghi chép lại đầy đủ các giao dịch đó.Mục đích của kế toán đó là cung cấp thông tin hữu ích cho các đối tượng sử dụng thông tin thông qua các báo cáo tài chính.
Thứ ba: khóa sổ, tính số dư và lập báo cáo tài chính cuối kỳ.
Như vậy , để thực hiện các bước trên thì người kế toán phải am hiểu rất  kĩ và vận dụng được các nguyên tắc, chuẩn mức, các phương pháp và chế độ kế toán. Công việc của một người kế toán tổng hợp rất quan trọng vì họ cần phải có một cách làm việc thật bao quát , biết phân tích , báo cáo tài chính cũng như phải nắm rõ các chính sách cũng như các pháp luật của nhà nước, cơ quan đưa ra.

KINH NGHIỆM LÀM KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Để làm một kế toán tổng hợp giỏi thì đòi hỏi bạn phải có nhiều kinh nghiệm, thành thạo trong nhiều vấn đề nghiệp vụ cũng như kĩ năng trong nhiều lĩnh vực.
Đương nhiên , nghiệp vụ sẽ là vấn đề đầu tiên chúng ta nhắc đến. Bạn phải nắm rõ, am hiểu chuyên sau về các vấn đề nghiệp vụ cảu một kế toán tổng hợp, các công việc của kế toán viên, các kĩ năng phân tích, rành rỏi về kê khai thuế, quyết toán thuế, lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế tháng, quý, năm.
Cần am hiểu các vấn đề xã hội để có thể tư vẫn cũng như hỗ trợ giám đốc hay các bộ phận khác trong công ty.
Về chuyên môn thì kế toán tổng hợp phải rõ các vấn đề như sau:

  • Quản lý về mặt kế toán: phải đưa ra, hoạch ra các công việc đúng đắn, các hóa đơn chứng từ phải chính xác, sắp xếp chứng từ hợp lý. Tiến hành lập báo cáo hàng tháng. Theo dõi các khoản chi phí , đảm bảo các báo cáo kịp thời đúng hạn.
  • Quản lý mặt hàng tồn kho: tiến hành đối chiếu mặt hàng tồn kho với sổ sách thực tế đã ghi chép. Làm việc với người quản lý thủ kho để nắm rõ, chắc chắn các mặt hàng để có thể đưa ra các biện pháp xử lý kịp thời khi gặp sự cố.
  • Theo dõi tài sản cố định: theo dõi các khoản trích khấu hao TSCĐ, thanh ly hay nhập kho theo đúng thời hạn.
  • Kiểm tra giá thành: kiểm tra giá thành các sản phẩm để đưa ra các ý kiến với công ty theo thực tế.
  • Đưa ra ngân sách hợp lý: lập khoản dự phòng cho từng dự án.
  • Lập các báo cáo thuế: báo cáo tài chính, tiền lương, báo cáo tháng, quý , năm...
  • Ngoài ra còn một số vấn đề khác.

Trên đây là những nội dung chúng tôi giải đáp thắc mắc cho bạn về vấn đề công việc của kế toán tổng hợp. Mọi băn khoăn các bạn hãy liên hệ với chúng tôi dịch vụ kế toán trọn gói tại  công ty Việt Luật để được hỗ trợ nhiệt tình nhất.
Đến với Công ty tư vấn Việt Luật quý khách “KHÔNG ĐI LẠI, KHÔNG CHỜ ĐỢI“
Quý khách muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:
TP.Hà Nội liên hệ: 0983 908 709 Mr Quyết (Email: congtyvietluathanoi@gmail.com)

Câu hỏi giờ đây là bạn đã sẵn sàng sử dụng dịch vụ pháp lý của chúng tôi?

Hãy liên hệ với Việt Luật để những vướng mắc của bạn được giải đáp một cách nhanh chóng và chính xác bởi đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm

Liên hệ ngay Bảng giá

 

Facebook comments