Cổ phần ưu đãi cổ tức là gì?

Ngoài cổ phần phổ thông, công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi, người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi, trong đó có cổ phần ưu đãi cổ tức. Vậy hiểu như thế nào là cổ phần ưu đãi cổ tức, chuyển nhượng cổ phần ưu đãi cổ tức. Bài viết dưới đây Việt Luật sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn!

co-tuc-uu-dai-la-gi

1. Cổ phần ưu đãi cổ tức là gì?

  • Cổ phần ưu đãi cổ tức, là cổ phần được trả với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hàng năm. 

  • Cổ tức được chia hàng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng, cổ tức cố định thì không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ti. Mức cổ tức cố định và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức.

 Như vậy, trong công ty cổ phần các chủ sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức được hưởng cổ tức theo một tỉ lệ nhất định mà không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Điều này có mâu thuẫn với nguyên tắc quản lý tài chính đối với các doanh nghiệp trên thực tế không? Bởi lẽ, theo nguyên tắc thông thường, chỉ khi công ty kinh doanh có lãi mới có thể chia lợi nhuận. Nếu công ty kinh doanh không có lãi mà chủ sở hữu lại được chia lợi nhuận thì điều này có hợp lý không? Hơn nữa, điều này có thể ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của chủ nợ khi công ty kinh doanh không có lãi, không thanh toán được nợ đến hạn (và những khoản nợ khác) nhưng chủ sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức vẫn được chia lợi nhuận.

2. Chuyển nhượng cổ phần ưu đãi cổ tức

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 117 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định: 
“2. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có các quyền sau đây:
a) Nhận cổ tức với mức theo quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Được nhận lại một phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào công ty, sau khi công ty đã thanh toán hết các khoản nợ, cổ phần ưu đãi hoàn lại khi công ty giải thể hoặc phá sản;
c) Các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.
3. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.”
 Theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 117 Luật Doanh Nghiệp năm 2014 quyền của cổ đông ưu đãi cổ tức như các quyền khác như cổ đông phổ thông - tức là cổ phần ưu đãi cổ tức được chuyển nhượng tự do như cổ phần phổ thông trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác về việc hạn chế chuyển nhượng cổ phần, trừ một số các quyền cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
Vì cổ phần ưu đãi cổ tức mang giá trị về mặt tài sản, tức là nhận được nhiều cổ tức hơn so với các cổ phần khác, không mang tính ảnh hưởng lớn đến các hoạt động của công ty bởi cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức không có các quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
  Đây cũng chính là điểm mới của Luật Doanh nghiệp năm 2014 bởi trong Luật Doanh nghiệp năm 2005 không tồn tại các quy định về việc chuyển nhượng cổ phần ưu đãi cổ tức mà việc chuyển nhượng phụ thuộc vào quy định của Điều lệ công ty. Điều này cho ta thấy, giống như quy định đối với cổ phần phổ thông, luật Doanh nghiệp đang dần hạn chế việc chủ sở hữu cổ phần ưu đãi có quyền can thiệp sâu vào nội bộ, những vấn đề quan trọng của công ty cổ phần, đề cao sự thỏa thuận của các chủ sở hữu thông qua việc để doanh nghiệp tự do quyết định theo Điều lệ công ty.
Trên đây là tất cả những tư vấn của Việt Luật về các quy định của pháp luật về cổ phần ưu đãi cổ tức, nếu có bất kì thắc mắc gì các bạn Hãy liên hệ với dịch vụ thành lập công ty cổ phần trọn gói tại Việt Luật để được phục vụ một cách tốt nhất và tin cậy nhất theo tổng đài tư vấn miễn phí Holtine: 0243 997 4288 - 0968 29 33 66

 

Câu hỏi giờ đây là bạn đã sẵn sàng sử dụng dịch vụ pháp lý của chúng tôi?

Hãy liên hệ với Việt Luật để những vướng mắc của bạn được giải đáp một cách nhanh chóng và chính xác bởi đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm

Liên hệ ngay Bảng giá

 

Facebook comments