Tư vấn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

Tư vấn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam, Khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài có vai trò quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế của Việt Nam, góp phần bổ sung đáng kể nguồn vốn

Khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài có vai trò quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế của Việt Nam, góp phần bổ sung đáng kể nguồn vốn, nguồn công nghệ cho việc tăng trưởng kinh tế. Vậy việc đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam được quy định như thế nào?

Khái quát về đầu tư trực tiếp nước ngoài

Theo quy định của tổ chức thương mại thế giới thì đầu tư trực tiếp nước ngoài là việc một nhà đầu tư từ nước chủ đầu tư có quyền quản lý tài sản đối với nước thu hút đầu tư, đây là hoạt động kinh doanh mang tính quốc tế trên cơ sở dịch chuyển tài sản, dịch chuyển thể nhân theo những hình thức nhất định. Khi thực hiện đầu tư nước ngoài thì nhà đầu tư trực tiếp tham gia vào quá trình quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh đó.

tu-van-dau-tu-nuoc-ngoai-tai-viet-nam

Đầu tư trực tiếp nước ngoài có các đặc điểm như:

– Có nguồn lực lớn và sự cam kết về khả năng của công ty hơn.

– Đầu tư trực tiếp nước ngoài chịu sự ảnh hưởng của các trang thiết bị, nguồn lực lao động và các tình hình kinh tế – chính trị của nước sở tại và sự can thiệp của chính quyền nhà nước về các vấn đề có liên quan.

– Đầu tư trực tiếp nước ngoài giúp cho công ty đạt được hiệu quả kinh doanh trên toàn cầu và nâng cao vị thế của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế.

– Đầu tư trực tiếp nước ngoài có sự trao đổi, di chuyển các thể nhân và có sự chuyển giao công nghệ sang cho nước thu hút đầu tư để phục vụ cho hoạt động kinh doanh.
Xem thêmThành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài

Khi đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam thì có thể thực hiện thông qua các hình thức như:

– Tiến hành đầu tư phương tiện hoạt động: đó là việc đầu tư vào mua sắm các trang thiết bị, thiết lập các phương tiện kinh doanh ở nước thu hút đầu tư để làm tăng các khối lượng đầu tư.

– Đầu tư nước ngoài tiến hành việc mua lại hoặc sáp nhập hai hay nhiều doanh nghiệp của nước thu hút đầu tư. Hình thức này không nhất thiết phải tăng khối lượng đầu tư.
– Đầu tư trực tiếp nước ngoài có thể tiến hành bằng cách mua cổ phần, trái phiếu của công ty trong nước một tỷ lệ nhất định để có quyền quyết định quản lý của công ty.
– Đầu tư trực tiếp nước ngoài qua việc dùng lợi nhuận trong quá khứ để đầu tư hoặc có thể vay vốn nội bộ trong cùng công ty đa quốc gia.

– Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Đóng góp của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với Việt Nam

– Khu vực đầu tư nước ngoài đóng vai trò quan trọng trong việc tăng trưởng nền kinh tế Việt Nam và năng lực cạnh tranh đối với khu vực, thể hiện đầu tiên về vốn.

– Hơn nữa, đầu tư trực tiếp nước ngoài góp phần thúc đẩy chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp, các quốc gia, từng bước đẩy mạnh, nâng cao trình độ công nghệ trong nước và đạt được những thành quả nhất định. Trình độ công nghệ là một trong những yếu tố thể hiện sự cạnh tranh của doanh nghiệp đối với các đối thủ cạnh tranh. Nhiều doanh nghiệp trong nước đã thực hiện việc nâng cấp và đổi mới các trang thiết bị sản xuất để đáp ứng nhu cầu cạnh tranh ngày càng gay gắt của nền kinh tế. Điều này giúp cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài sản xuất được nhiều sản phẩm có chất lượng, kiểu dáng, mẫu mã đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

– Không những có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế trong nước mà đầu tư trực tiếp nước ngoài còn có vai trò quan trọng trong cơ cấu xuất nhập khẩu đối với doanh nghiệp Việt Nam.

– Hơn nữa, đóng góp của đầu tư trực tiếp nước ngoài giúp tăng năng suất lao động trong nước, tạo công ăn việc làm cho người dân, thực hiện việc cán cân thanh toán và giảm vấn đề thâm hụt thương mại trong nền kinh tế của đất nước.

– Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam nên cần có những quy định chặt chẽ, tạo cơ sở pháp lý cho các nhà đầu tư tiến hành đầu tư vào Việt Nam. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này hãy gọi ngay chuyên gia tư vấn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam  để được đội ngũ chuyên viên tư vấn miễn phí.