Tư vấn đầu tư trong nước và nước ngoài tại Việt Nam

Tư vấn đầu tư trong nước và nước ngoài tại Việt Nam.

Hiện nay đầu tư có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế. Vậy đầu tư trong nước và nước ngoài tại Việt Nam được thể hiện như thế nào?

Khái quát chung về đầu tư

– Nhà đầu tư là tổ chức hoặc cá nhân thực hiện việc đầu tư kinh doanh, bao gồm nhà đầu tư trong nước, nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

– Nhà đầu tư trong nước là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam hoặc tổ chức kinh tế mà không có nhà đầu tư nước ngoài là cổ đông hoặc thành viên.

Tổ chức kinh tế là tổ chức thành lập theo pháp luật Việt Nam, bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc liên hiệp và tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư.

Nhà đầu tư nước ngoài có thể là cá nhân hoặc tổ chức mang quốc tịch nước ngoài mà có hoạt động đầu tư ở Việt Nam.

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức mà thành viên hay cổ đông công ty là nhà đầu tư nước ngoài, thực hiện việc đầu tư tại Việt Nam.

Sự tác động của đầu tư được thể hiện qua các khía cạnh:

– Tận dụng được các nguồn vốn cơ bản trong và ngoài nước.

– Thúc đẩy việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của kinh tế quốc gia.

– Tạo cơ hội để Việt Nam hội nhập nền kinh tế quốc tế và mở rộng thị trường.

– Đầu tư nước ngoài góp phần tạo công ăn việc làm cho người lao động, cải thiện chất lượng cuộc sống.

– Đầu tư góp phần tăng nguồn tài chính cho quốc gia.

 

tu-van-dau-tu-trong-nuoc-va-nuoc-ngoai-min

Các hình thức đầu tư

Theo pháp luật đầu tư hiện hành thì các hình thức đầu tư bao gồm: đầu tư theo hình thức thành lập công ty mới; đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; đầu tư theo theo hợp đồng PPP và đầu tư theo hợp đồng BCC:

Thứ nhất, đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế: Nhà đầu tư được thành lập tổ chức kinh tế theo trình tự, điều kiện theo quy định của pháp luật.

Trừ các trường hợp hạn chế theo quy định thì trong các tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài sở hữu vốn điều lệ không hạn chế.

Thứ hai, đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp: Nhà đầu tư có thể đầu tư theo một trong các trường hợp: mua từ công ty hoặc thành viên của tổ chức kinh tế khác hoặc thực hiện việc góp vốn vào tổ chức kinh tế.

Thứ ba, đầu tư theo hợp đồng PPP: Hợp đồng PPP là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước với nhà đầu tư để thực hiện dự án đầu tư hoặc nâng cấp quản lý, mở rộng, và vận hành kết cấu hạ tầng hoặc dịch vụ công.

Thứ tư, đầu tư theo hợp đồng BCC: Đây là hình thức đầu tư được ký giữa các nhà đầu tư với nhau. Đây là hình thức này phân chia lợi nhuận giữa các nhà đầu tư tùy theo thỏa thuận mà không cần thành lập một pháp nhân mới để thực hiện hoạt động kinh doanh.

Các ngành, nghề bị cấm đầu tư

Khi thực hiện hoạt động kinh doanh thì các nhà đầu tư bị cấm đầu tư đối với các ngành nghề như:

– Kinh doanh các chất ma túy, các loại khoáng vật, hóa chất theo danh mục pháp luật quy định.

– Kinh doanh mẫu vật các loại động – thực vật hoang dã.

– Kinh doanh mại dâm.

– Mua, bán bộ phận, mô người và mua bán người hoặc hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính ở người.

Ngoài ra đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thì khi thực hiện hoạt động kinh doanh thì phải tuân thủ các điều kiện đó.

Nếu bạn còn băn khoăn về lĩnh vực đầu tư hãy gọi ngay đến dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài tại Việt Luật   để đội ngũ chuyên viên hỗ trợ miễn phí cho bạn.