Tư vấn chọn giải thể hay phá sản doanh nghiệp

Giải thể hay phá sản thì đều là phương thức chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp. Tuy nhiên do bản chất của hai phương thức này là khác nhau nên chủ thể kinh doanh. Giải thể hay phá sản thì đều là phương thức chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp. Tuy nhiên do bản chất của hai phương thức này là khác nhau nên chủ thể kinh doanh có thể lựa chọn phương thức phù hợp để áp dụng với mô hình doanh nghiệp mình. Vậy pháp luật có quy định như thế nào về giải thể và phá sản doanh nghiệp?

1. Giải thể doanh nghiệp

1.1. Các trường hợp giải thể doanh nghiệp
Theo quy định pháp luật hiện hành thì giải thể doanh nghiệp có thể là giải thể tự nguyện và giải thể bắt buộc.
Doanh nghiệp chỉ tiến hành chấm dứt hoạt động theo phương thức giải thể khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
– Doanh nghiệp đã kết thúc thời hạn hoạt động ghi nhận trong Điều lệ mà không có quyết định gia hạn thời hạn hoạt động đó.
– Giải thể theo quyết định của những cá nhân, cơ quan có thẩm quyền trong công ty như chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hay Đại hội đồng cổ đông.
– Công ty không đảm bảo được số thành viên tối thiểu theo quy định đối với từng loại mô hình mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp trong vòng 06 tháng liên tục.
– Công ty bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.
Doanh nghiệp chỉ giải thể khi đảm bảo thanh toán được các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản và đang không có tranh chấp tại cơ quan trọng tài hay Tòa án.
tu-van-chon-giai-the-hay-pha-san

1.2. Trình tự giải thể doanh nghiệp

Việc giải thể doanh nghiệp phải được tiến hành theo trình tự, thủ tục như sau:
B1: Doanh nghiệp thông qua quyết định giải thể, quyết định có các nội dung như: tên, địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp, lý do giải thể, các thời hạn, thủ tục thanh toán khoản nghĩa vụ tài chính, các phương án xử lý phát sinh HĐLĐ, thông tin và chữ ký của người đại diện theo pháp luật trong doanh nghiệp đó.
B2: Chủ thể có thẩm quyền trong công ty tổ chức hoạt động thanh lý tài sản trong doanh nghiệp khi giải thể.
B3: Trong vòng 07 ngày kể từ ngày thông qua quyết định giải thể thì quyết định, biên bản họp phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động và các cá nhân, cơ quan tổ chức có liên quan.
Trong thời hạn luật định, cơ quan đăng ký kinh doanh tiến hành cập nhật tình trạng pháp lý trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Quyết định giải thể phải được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia và phải được niêm yết tại trụ sở kinh doanh kèm thông báo đăng tải về các phương án giải quyết nợ trong công ty.
Khi tiến hành thủ tục giải thể thì sau khi cơ quan đăng ký kinh doanh tiếp nhận được thông báo và làm các thủ tục nêu trên thì doanh nghiệp chấm dứt sự tồn tại của mình

2. Phá sản doanh nghiệp

Theo quy định của Luật Phá sản hiện hành thì phá sản là tình trạng doanh nghiệp lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán và bị Tòa án ra quyết định tuyên bố phá sản.
Trước khi Tòa án tuyên bố phá sản thì doanh nghiệp phải bị lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán.
Thủ tục phá sản xảy ra khi các chủ thể sau nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản:
– Chủ nợ khi hết 03 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ.
– Người lao động, đại diện công đoàn khi hết 03 tháng kể từ ngày doanh nghiệp phải thực hiện các nghĩa vụ trả lương, khoản nợ mang tính chất tiền lương cho người lao động.
– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
– Chủ sở hữu của công ty.
– Cổ đông hay nhóm cổ đông từ 20% tổng số cổ phần phổ thông trong thời gian tối thiểu 06 tháng. Trường hợp dưới 20% thì cần phải được ghi nhận trong Điều lệ công ty.
Dựa vào bản chất của phá sản có thể thấy phá sản không phải là hoạt động mang tính chất tiêu cực như nhiều người nghĩ mà mục đích chính đó là phục hồi những doanh nghiệp mất khả năng thanh toán. Khi chủ thể yêu cầu mở thủ tục phá sản thì mục đích chính là cứu vãn doanh nghiệp đó chứ không phải là việc đưa doanh nghiệp vào tình trạng phá sản. Đây là thủ tục đòi nợ và thanh toán nợ mang tính đặc biệt mang tính tập thể và việc thanh toán nợ là dựa trên các tài sản còn lại của chính doanh nghiệp đó qua cơ quan trung gian đặc biệt mang quyền lực nhà nước đó chính là Tòa án.
Thủ tục giải thể mang bản chất hành chính còn thủ tục phá sản mang bản chất tổ tụng nên việc chủ thể kinh doanh áp dụng một trong hai phương thức này nên lưu ý đến những ưu, nhược điểm của từng loại phương thức cũng như hậu quả pháp lý của chúng. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề này, liên hệ ngay dịch vụ giải thể công ty trọn gói để được tư vấn và giải đáp miễn phí.