Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 11 và 11 tháng năm 2017

Việt Luật xin gửi tới quý khách hàng toàn bộ số liệu về tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2017 tại Việt Nam theo số liệu của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cụ thể như sau:

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 11 năm 2017

* Theo quy mô vốn

TT Quy mô vốn đăng ký 11 tháng đầu năm 2016 11 tháng đầu năm 2017 So sánh cùng kỳ 2016 với 2017
Tổng số 101.683

116.045

14,1
1 0 -10 tỷ đồng 93.167 105.077 12.8
2 10 - 20 tỷ đồng 4.147 5.538 33.5
3 20 - 50 tỷ đồng 2.282 2.888 26.6
4 50 - 100 tỷ đồng

1.042

1.198 15.0
5 Trên 100 tỷ đồng 1.045 1.344 28.6

Theo loại hình doanh nghiệp

TT Nội dung 11 tháng đầu năm 2016 11 tháng đầu năm 2017
    Số lượng( DN) Vốn( tỷ đồng) Lao động( người) Số lượng( DN) Vốn( tỷ đồng) Lao động( người)
  Tổng số 101.683 797.686 1.157.213 116.045 1.131.819 1.065.015
1 TNHH 1 thành viên 55.195 284.953 655.363 66.629 372.541 609.912
2 TNHH 2 thành viên 25.658 166.769 262.522 27.158 218.590 224.535
3 Doanh nghiệp tư nhân 3.999 6.321 22.735 2.916 3.609 13.963
4 Công ty cổ phần 16.817 339.622 216.486 19.321 537.002 216.460
5 Công ty hợp danh 14 21 107 21 78 145

 

Câu hỏi giờ đây là bạn đã sẵn sàng sử dụng dịch vụ pháp lý của chúng tôi?

Hãy liên hệ với Việt Luật để những vướng mắc của bạn được giải đáp một cách nhanh chóng và chính xác bởi đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm

Liên hệ ngay Bảng giá

 

Facebook comments