Sửa đổi thuế thu nhập cá nhân - giảm thuế cho người thu nhập thấp trong năm 2018

Bộ Tài chính tiếp tục công bố Dự thảo lần 2 Luật sửa đổi 5 loại thuế, trong đó có thuế thu nhập cá nhân. Trước đó tại Dự thảo lần 1, chỉ có 1 phương án tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công thì nay bổ sung thêm phương án thứ 2.
Để các bạn dễ hình dung, sau đây Việt Luật trích dẫn 3 biểu thuế lũy tiến từng phần đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công bao gồm hiện tại và 2 phương án tại Dự thảo:
sua-thue-thu-nhap-ca-nhan
Luật thuế thu nhập cá nhân hiện tại:
Bậc thuế
Phần tính thuế thu nhập/nam( triệu đồng)
Phần thu nhập tính thuế/thang( triệu đồng)
Thuế suất (%)
1
Đến 60
Đến 5
5
2
Trên 60 đến 120
Trên 5 đến 10
10
3
Trên 120 đến 216
Trên 10 đến 18
15
4
Trên 216 đến 384
Trên 18 đến 32
20
5
Trên 384 đến 624
Trên 32 đến 52
25
6
Trên 624 đến 960
Trên 52 đến 80
30
7
Trên 960
Trên 80
35
 
Căn cứ pháp lý : Luật thuế thu nhập cá nhân 2007
Phương án thay đổi thứ 1
Bậc thuế
Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)
Thuế suất (%)
1
Đến 5
5
2
Trên 5 đến 10
10
3
Trên 10 đến 40
15
4
Trên 40 đến 80
20
5
Trên 80
25
Cụ thể, cá nhân có thu nhập tính thuế hiện đang ở bậc 1 sẽ không bị ảnh hưởng, các cá nhân hiện đang nộp thuế từ bậc 2 trở lên sẽ được giảm thuế so với hiện nay (ví dụ, cá nhân có thu nhập tính thuế 10 triệu/tháng sẽ được giảm 250.000 đồng/tháng, cá nhân có thu nhập tính thuế 30 triệu/tháng sẽ được giảm 850.000/tháng, cá nhân có thu nhập tính thuế 40 triệu/tháng sẽ được giảm 750.000 đồng/tháng, cá nhân có thu nhập tính thuế 80 triệu đồng sẽ được giảm 650.000 đồng/tháng...).
Phương án thay đổi thứ 2
Bậc thuế
Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)
Thuế suất (%)
1
Đến 5
5
2
Trên 5 đến 10
10
3
Trên 10 đến 40
15
4
Trên 40 đến 80
20
5
Trên 80
25
 
Cá nhân hiện đang có thu nhập ở bậc 1, bậc 2 sẽ không bị ảnh hưởng, cá nhân có thu nhập từ bậc 3 trở lên sẽ tăng thuế so với hiện tại, tuy nhiên mức tăng thêm so với thu nhập của người có thu nhập cao không lớn.
Ví dụ: cá nhân có thu nhập tính thuế 15 triệu đồng/tháng sẽ nộp thêm 250.000 đồng/tháng, cá nhân có thu nhập tính thuế 30 triệu đồng/tháng sẽ nộp thêm 400.000 đồng/tháng, cá nhân có thu nhập tính thuế 50 triệu đồng/tháng sẽ nộp thêm 500.000 đồng/tháng, cá nhân có thu nhập tính thuế 80 triệu đồng/tháng sẽ nộp thêm 650.000 đồng/tháng.
Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí về thuế: 1900 6199 or dịch vụ kế toán thuế trọn gói 0983908709
Nguồn: thuvienphapluat

Câu hỏi giờ đây là bạn đã sẵn sàng sử dụng dịch vụ pháp lý của chúng tôi?

Hãy liên hệ với Việt Luật để những vướng mắc của bạn được giải đáp một cách nhanh chóng và chính xác bởi đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm

Liên hệ ngay Bảng giá

 

Facebook comments