Doanh nghiệp thành lập mới 8 tháng năm 2017

Doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh so với cùng kì năm ngoái, Chúng tôi lây số liệu lại Cục quản lý đăng ký kinh doanh 
Theo số liệu thống kê của Cục quản lý đăng ký kinh doanh 8 tháng đầu năm  thì con số đăng ký thành lập doanh nghiệp mới trong năm 2017 tăng mạnh so với cùng kì trong đó
 
 
đâng-ky-thanh-lap-doanh-nghiep-moi
Đăng ký thành lập doanh nghiệp mới 8 tháng năm 2017
 
Doanh nghiệp thành lập mới của cả nước
85.357 doanh nghiệp
Số vốn đăng ký
822.116 tỷ
Số doanh nghiệp
tăng 16,3%
Số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.
tăng 44,8%
Số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 8 như sau:
 
Số doanh nghiệp thành lập mới
12.404 doanh nghiệp
Số vốn đăng ký 
131.378 tỷ đồng
Số doanh nghiệp
tăng 6,2%
Số vốn đăng ký so với tháng trước.
tăng 39,0%
Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 8 
10,6 tỷ đồng
Tổng số vốn đăng ký vào nền kinh tế cả nước 8 tháng năm 2017
 
Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 8 tháng qua
1.930.456tỷ đồng
 Tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới
822.116 tỷ đồng
Tổng số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn
1.108.340 tỷ đồng
 24.658 lượt doanh nghiệp 
Kinh doanh bất động sản đăng ký
3.156 doanh nghiệp, tăng 65,8%.
Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 8 đầu năm 2017
đạt 9,6 tỷ đồng, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước
Báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, về tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên 1 doanh nghiệp, thì trong 8 tháng đầu năm
 
LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP
SỐ VỐN ĐĂNG KÝ
 27,1 tỷ đồng/doanh nghiệp
7,8 tỷ đồng/doanh nghiệp
5,6 tỷ đồng/doanh nghiệp
Công ty hợp danh
3,8 tỷ đồng/doanh nghiệp
Doanh nghiệp tư nhân
1,3 tỷ đồng/doanh nghiệp
Xét theo lĩnh vực hoạt động, tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới tăng ở hầu hết các ngành so với cùng kỳ năm 2016
 
LĨNH VỰC
SỐ DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ - TĂNG - GIẢM
Kinh doanh bất động sản
3.156 doanh nghiệp, tăng 65,8%
Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 
 966 doanh nghiệp, tăng 33,4%
Giáo dục và đào tạo
2.242 doanh nghiệp, tăng 30,0%
Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội
451 doanh nghiệp, tăng 29,6%
 Vận tải kho bãi
4.061 doanh nghiệp, giảm 5,2%

Như vậy, trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2017 tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới và giải thể , chờ giải thể có nhiều chuyển biến tích cực, nếu như mỗi ngày có hơn 400 doanh nghiệp được thành lập  thì cũng có 70 doanh nghiệp làm thủ tục giải thể, ngừng hoạt động và 37 doanh nghiệp khác hoàn tất hồ sơ đăng ký giải thể. 

Câu hỏi giờ đây là bạn đã sẵn sàng sử dụng dịch vụ pháp lý của chúng tôi?

Hãy liên hệ với Việt Luật để những vướng mắc của bạn được giải đáp một cách nhanh chóng và chính xác bởi đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm

Liên hệ ngay Bảng giá

 

Facebook comments