Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Cách tính thuế TNDN được hiểu như thế nào? Dịch vụ kế toán thuế TNDN ở đâu là tốt nhất?
Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp 2018 có gì khác với 2017 không? Rất nhiều câu hỏi của khách hàng gửi về cho công ty kiểm toán, kế toán Việt Luật chúng tôi với những yêu cầu giải đáp thắc mắc này. Để đáp lại lòng mong mỏi và nhiệt tình đó dịch vụ kế toán thuế doanh nghiệp tại Việt Luật sẽ giải đáp toàn bộ vướng mắc và nhận hỗ trợ kế toán trực tiếp đối với khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán của chúng tôi

dich-vu-quyet-toan-thue-tndn
Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp: 0965 999 345

Căn cứ pháp lý: 

 • Thông tư 78/2014/TT-BTC
 • Luật số 32/2013/QH13
 • Nghị định Số 218/2013/NĐ-CP
 • Thông tư 151/2014/TT-BTC
 • Thông tư 119/2014/TT-BTC

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

 • Thuế thu nhâp doanh nghiệp là loại thuế trực thu đánh vào phần thu nhập sau khi trừ đi các khoản chi phí hợp lý, hợp pháp liên quan đến thu nhập trực tiếp của đối tượng nộp thuế.

Đối tượng nào phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp?

 • Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tất cả các tổ chức, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập đều phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp là như thế nào?

 • Căn cứ tính thuế TNDN là thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế và thuế suất thuế TNDN. Thu nhập chịu thuế trong kỳ bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác.

Phương pháp tính thuế TNDN là gì?

Phương pháp tính thuế TNDN như sau:

Thuế TNDN phải nộp=Giá tính thuế TNDN*Thuế suất thuế TNDN

Thu nhập tính thuế theo kỳ được xác định bằng công thức sau:
Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế Thu nhập chịu thuế(thu nhập miễn thuế+các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước)

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm các khoản thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ

 

Thu nhập chịu thuế =Doanh thu(Chi phí được trừ+Các khoản thu nhập khác)

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Doanh nghiệp có tổng doanh thu của năm trước liền kề < 20 tỷ đồng thực hiện thuế suất 20%
 • Doanh nghiệp không thuộc đối áp dụng thuế suất 20% thì thực hiện thuế suất 22%

Về nguyên tắc, thu nhập chịu thuế là bất cứ khoản thu nhập phát sinh nào dù bằng tiền vay hay hiện vật, không phân biệt từ nguồn sản xuất kinh doanh hay hoạt động, đầu tư sau khi loại bỏ những khoản được pháp luật quy định không phải chịu thuế thu nhập. Những khoản thu nhập được quy định không phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp thông thường là những khoản thu nhập còn lại sau khi đã nộp thuế thu nhập hoặc một loại thuế tương đương ở một khâu nào đó. Những khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cũng có thể là những khoản thu nhập nhỏ, lặt vặt nhưng lại không thuận tiện cho công tác quản lý. Nói cách khác, thu nhập chịu thuế phải bao gồm các khoản thu nhập chủ yếu phát sinh, không phân biệt hình thái và nguồn gốc của chúng.

Chú ý: Kể từ ngày 15/11/2014  theo điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC:

 • Doanh Nghiệp không nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý.
 • Doanh nghiệp chỉ cần tạm nộp số tiền thuế TNDN của quý nếu có phát sinh.
 • Chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý sau.

Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Hỗ trợ và tư vấn về các văn bản, quy định pháp lý liên quan tới thuế TNDN
 • Tư vấn cụ thể về thuế TNDN
 • Tư vấn về đối tượng phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Tư vấn và cử chuyên viên kế toán hướng dẫn cụ thể cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Cung cấp các loại văn bản, tài liệu hướng cách tính thuế TNDN hoàn toàn miễn phí

Bộ phận kế toán viên của chúng tôi sẽ trực tiếp làm những công việc như sau

 • Trực tiếp nhận hồ sơ, lên phương án kế hoạch cụ thể và chi tiết nhất
 • Trực tiếp gặp và giải trình với cơ quan thuế khi cần thiết
 • Trực tiếp tiến hàng công việc khai thuế TNDN cho khách hàng

Nếu quý khách đang còn những vướng mắc xin vui lòng tham khảo cụ thể về kế toán thuế doanh nghiệp của chúng tôi để nhận được sự phục vụ và lời khuyên tốt nhất về kế toán cho doanh nghiệp của mình