Thủ tục thành lập công ty Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài

Việt Luật chia sẻ và hướng dẫn tới quý khách hàng thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam áp dụng theo luật doanh nghiệp mới nhất và luật đầu tư 2017 hiện hành

Thủ tục thành lập công ty Việt Nam có vốn nước ngoài được thực hiện như thế nào? Hồ sơ tiến hành đôi với loại hình này ra sao? Việt Luật nhà cung cấp các giải pháp pháp lý doanh nghiệp, giấy phép đầu tư tại Việt Nam, giới thiệu và chia sẻ tới quý khách hàng toàn bộ  những thông tin cần thiết về thủ tục hành chính này:

Trong trường hợp áp dụng đối với doanh nghiệp có  số vốn từ 1% – 100% vốn đầu tư nước ngoài

thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-viet-nam-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước được căn cứ theo:

 • Luật doanh nghiệp 2014
 • Luật đầu tư 2014
 • Các văn bản luật liên quan, điều chỉnh

Nếu là công ty có chức năng thương mại thì phải xin phép cấp các loại giấy tờ sau:

 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư( giấy phép đầu tư)
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Giấy phép kinh doanh

Riêng đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài ngay từ khi thành lập hoạt động trong lĩnh vực thương mại thì cần xin thêm Giấy phép kinh doanh cho hoạt động thực hiện mua bán hàng hoá có yếu tố nước ngoài.

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài góp từ 1%- 100% ngay khi thành lập công ty;

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ phải cấp Giấy chứng nhận ĐKDN

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài khi nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần phần vốn góp của công ty Việt Nam thuộc các ngành nghề không có điều kiện  từ 1% – 100% vốn điều lệ công ty;

Danh mục nghành nghề có điều kiện quý khách có thể tham khảo nội dung

 • Trường hợp thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ cần cấp GCN đăng ký doanh nghiệp và Giấy phép kinh doanh, không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư:
 • Trường hợp công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, khi nhà đầu tư nước ngoài mua phần vốn góp của doanh nghiệp tại Việt Nam chiếm từ 1%-100% vốn điều lệ chỉ cần cấp GCN đăng ký doanh nghiệp và Giấy phép kinh doanh.

Hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thứ nhất: Do cá nhân, cá nhân người nước ngoài góp vốn thành lập công ty tại Việt Nam

 • Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước ,hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân bản sao công chứng, giấy tờ hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài
 • Giấy tờ xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư tương ứng với vốn dự kiến đầu tư tại Việt Nam
 • Hợp đồng thuê trụ sở doanh nghiệp, Giấy tờ chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê

Thứ hai: Đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức

 • Giấy chứng nhận thành lập hay tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức
 • Giấy tờ cần thiết sau

– Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư;
– Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ
– Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính
– Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư
– Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư tương ứng với vốn dự kiến đầu tư tại Việt Nam.
– Hộ chiếu công chứng của người đại diện theo pháp luật của công ty tại nước ngoài
– Hộ chiếu, căn cước công chứng của giám đốc – người đại diện theo pháp luật công ty tại Việt Nam
– Điều lệ công ty nước ngoài
– Hợp đồng thuê trụ sở, Giấy tờ chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê

Lưu ý: Các giấy tờ nêu trên cần là bản sao công chứng và được hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài

Nếu dự án có sử dụng công nghệ cao và có yêu cầu về các vấn đề kèm theo bản giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định bao gồm:

 • Tên công nghệ
 • Xuất xứ công nghệ
 • Sơ đồ quy trình công nghệ
 • Thông số kỹ thuật chính
 • Tình trạng sử dụng của máy móc
 • Thiết bị và dây chuyền công nghệ chính

Hồ sơ thành lập công ty Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài

 • Hồ sơ đề nghị thực hiện dự án đầu tư
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân
 • Giấy chứng nhận thành lập  ha tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

+ Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung:
+ Nhà đầu tư thực hiện dự án
+ Mục tiêu đầu tư
+ Quy mô đầu tư
+ Vốn đầu tư và phương án huy động vốn
+ Địa điểm
+ Thời hạn
+ Tiến độ đầu tư
+ Nhu cầu về lao động
+ Đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư
+ Đánh giá tác động
+ Hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

Bản sao một trong các tài liệu sau:

+ Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư
+ Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ
+ Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính
+ Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư
+ Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư

+ Đề xuất nhu cầu sử dụng đất;

Nếu:

 • Dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp thỏa thuận thuê địa điểm hay tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

Nếu:

 • Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thì phải có bản giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án đầu tư đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ

Nếu:

 • Dự án theo hinhd thức Hợp đồng BCC thì phải có hợp đồng BBC

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong bao lâu?

 • 25 -35 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài – thẩm quyền cấp phép

Thứ nhất: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sau

1. Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

2. Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tại những địa phương chưa thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao.

3. Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, gồm:

4. Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;

5. Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Thứ hai: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi nhà đầu tư đặt trụ sở, dự kiến đặt trụ sở chính hay văn phòng điều hành doanh nghiệp để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án sau:

1. Dự án thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố

2. Dự án thực hiện đồng thời ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Việc thực hiện các thủ tục liên quan tới dự án có vốn nước ngoài hiện nay đang được Đảng và Nhà nước ta quan tâm và tạo điều kiện tới mức tối đa về hành chính và lệ phí nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều vấn đề tương đối bất cập và trở ngại để các nhà đầu tư có thể hoàn toàn yên tâm và hoạt động thương mại 1 cách nghiêm túc. Chính vì thế Việt Luật đã không ngừng cải thiện trình độ pháp lý để có thể tư vấn đầu tư phục vụ khách hàng 1 cách tốt nhất, chu đáo và luôn nhận được sự tin cậy bởi dịch vụ giấy phép đầu tư của chúng tôi.