Thay đổi nội dung giấy phép thành lập trung tâm trọng tài

Trung tâm trọng tài được thành lập để giải quyết tranh chấp giữa các bên. Khi tiến hành hoạt động giải quyết tranh chấp thì Trung tâm trọng tài phải có giấy phép thành lập

Trung tâm trọng tài được thành lập để giải quyết tranh chấp giữa các bên. Khi tiến hành hoạt động giải quyết tranh chấp thì Trung tâm trọng tài phải có giấy phép thành lập. Khi thực tiễn không còn phù hợp với hoạt động của Trung tâm trọng tài nữa thì trung tâm có thể tiến hành thay đổi nội dung giấy phép thành lập của mình. Vậy điều kiện và thủ tục thay đổi nội dung giấy phép thành lập trung tâm trọng tài được thực hiện như thế nào?

thay đổi nội dung giấy phép thành lập trung tâm trọng tài-min

Khái quát về Trung tâm trọng tài

-Theo quy định của pháp luật về trọng tài hiện hành thì trọng tài là phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án, được thực hiện bởi một trọng tài viên duy nhất hoặc bởi Hội đồng trọng tài với tư cách là bên thứ ba trung gian, độc lập nhằm giải quyết các tranh chấp của các chủ thể bằng việc đưa ra phán quyết có hiệu lực bắt buộc đối với các bên

– Trung tâm trọng tài thành lập khi có ít nhất 05 Trọng tài viên là công dân Việt Nam đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về trọng tài có đề nghị thành lập Trung tâm trọng tài và được Bộ trưởng BTP cấp Giấy phép thành lập.

– Có hai loại trung tâm trọng tài, bao gồm Trọng tài quy chế và Trọng tài vụ việc. Số lượng trọng tài viên khi tham gia giải quyết tranh chấp có thể do các bên thỏa thuận nhưng phải là số lẻ hoặc có thể chỉ định 01 trọng tài viên duy nhất để thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng trọng tài. Hội đồng trọng tài biểu quyết theo đa số.

– Trọng tài là cơ chế giải quyết tranh chấp phù hợp với đặc thù của từng loại tranh chấp bởi trình tự, thủ tục không được pháp luật luật hóa mà do sự thỏa thuận ý chí của các bên, các bên dựa vào đặc thù của quan hệ tranh chấp mà chủ động lựa chọn hình thức phù hợp với mình mà không cần tuân theo các trình tự, thủ tục mang tính chất khung như Tòa án.

Thay đổi nội dung giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài

Hồ sơ thay đổi

Khi có nhu cầu thay đổi nội dung giấy phép thành lập thì đại diện trung tâm trọng tài tiến hành chuẩn bị hồ sơ để nộp lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền thay đổi. Thành phần hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

– Đề nghị thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động kinh doanh của Trung tâm trọng tài. Đề nghị được lập bằng văn bản theo mẫu được quy định trong Thông tư số 12/2012/TT-BTP quy định về biểu mẫu tổ chức hoạt động của trọng tài thương mại. Khi có nhu cầu thay đổi nội dung giấy phép thành lập thì Trung tâm trọng tài phải thể hiện ý chí mong muốn thay đổi bằng đơn đề nghị thay đổi. Việc pháp luật quy định mẫu chung cho đơn này giúp cho các Trung tâm trọng tài dễ dàng trong việc lập hồ sơ cũng như để cơ quan nhà nước dễ dàng quản lý được ý chí của chủ thể mong muốn thay đổi.

– Bản gốc Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài. Trong hồ sơ thay đổi cần có bản gốc giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài để chứng minh hoạt động của Trung tâm trọng tài được nhà nước cấp phép. Đây là điều kiện quan trọng để một Trung tâm trọng tài có thể tiến hành hoạt động của mình.

– Bản in sao Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài. Nếu muốn thay đổi nội dung giấy phép thành lập thì phải có bản sao Giấy phép thành lập để cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra, thẩm định nội dung thay đổi có phù hợp pháp luật và có trái với giấy phép ban đầu hay không để tiến hành thực hiện việc thay đổi nội dung thành lập cho Trung tâm trọng tài.

– Bản sao các giấy tờ hợp lệ chứng minh cá nhân của các sáng lập viên của Trung tâm trọng tài.

– Các giấy tờ cần thiết khác theo quy định của pháp luật

Trình tự thay đổi nội dung giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài

Đại diện Trung tâm trọng tài hoàn thiện hồ sơ gửi cho Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động của Trung tâm để ghi nội dung thay đổi vào Giấy đăng ký hoạt động. Hồ sơ có thể nộp trực tiếp đến Sở Tư pháp hoặc có thể gửi qua đường bưu điện. Điều kiện để tiến hành thay đổi nội dung giấy phép thành lập là có văn bản chấp thuận về việc thay đổi thành lập Trung tâm trọng tài của Bộ Tư pháp.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Sở Tư pháp nhận được hồ sơ hợp lệ thì tiến hành ghi nội dung thay đổi vào Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài.

 Lệ phí thẩm định

Theo quy định của Bộ Tư pháp thì lệ phí thẩm định điều kiện thay đổi nội dung hoạt động là 1.000.000 đồng/lần.

Bạn đang có nhu cầu tìm hiểu về việc thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh Trung tâm trọng tài, liên hệ ngay đến Việt Luật qua hotline để được đội ngũ chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này tư vấn miễn phí những thắc mắc của bạn. Việt Luật luôn cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng