Thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp cực kỳ phổ biến tại Việt Nam hiện nay bởi tính chi tiết và pháp lý trong cơ cấu tổ chức.

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp cực kỳ phổ biến tại Việt Nam hiện nay bởi tính chi tiết và pháp lý trong cơ cấu tổ chức. Nhưng nếu muốn thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần thì cần phải chuẩn bị những thủ tục và hồ sơ tương đối phức tạp bởi sự chặt chẽ trong tổ chức đó.  Việt Luật xin chia sẻ tới khách hàng toàn bộ nội dung này cụ thể:

thay-doi-dang-ky-kinh-doanh-cong-ty-co-phan

Những trường hợp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: Bổ sung thay đổi ngành nghề, Thay đổi trụ sở chính công ty, Đổi tên doanh nghiệp sang tên khác, Thay đổi tăng, giảm vốn điều lệ, Thay đổi người đại diện theo pháp luật
Chú ý: Thực hiện các công việc liên quan đếm thuế: chốt thuế, báo cáo thuế đối với trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính khác quận, huyện hay khác tỉnh, thành phố.
2. Quyết định và  Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông bản sao công chứng
3. Trường hợp: thay đổi địa chỉ trụ sở chính từ tỉnh, thành phố khác đến cần phải có:

  • Danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
  • Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần
  • Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của doanh nghiệp

4. Trường hợp: Giảm vốn điều lệ cần có

  • Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ

5. Trường hợp: Thay đổi vốn điều lệ

  • Hồ sơ của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

6. Trường hợp doanh nghiệp có giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép đầu tư thì cần phải có

  • Giấy chứng nhận đầu tư bản sao công chứng
  • Giấy chứng nhận đăng ký thuế bản sao công chứng
  • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định

7. Trường hợp chủ doanh nghiệp, người đại diện pháp luật thực hiện thủ tục hành chính cần phải mang theo giấy tờ chứng thực cá nhân như: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam
8. Trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân dịch vụ cần phải có những loại giấy tờ kèm theo sau:

  • Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp và tổ chức làm dịch vụ bản sao công chứng
  • Hồ sơ ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp

Nếu : doanh nghiệp muốn đăng công bố lại giấy phép doanh nghiệp khi thực hiện xong thủ tục hành chính đề nghị thay đổi có thể nộp thêm bản đề nghị đăng công bố doanh nghiệp theo quy định tại Điều 33 Luật doanh nghiệp 2014

 Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh công ty cổ phần

Sau khi chuẩn bị đầy đủ những hồ sơ chúng tôi nêu trên, chủ doanh nghiệp hoặc người ủy quyền tiến hành nộp hồ sơ
Bước 1: Nộp hồ sơ tại 1 cửa của Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở khi đó bộ phận này sẽ tiếp nhận và thu lệ phí đồng thời đưa phiếu hẹn trả kết quả

Bước 2: Bộ phận chuyên viên của Sở kế hoạch đầu tư sẽ đọc hồ sơ và trình duyệt tới các bộ phận và cơ quan khác nếu cần, tiếp đó trả lại kết quả bộ phận 1 cửa
Bước 3: Người nộp hồ sơ mang giấy hẹn tới bộ phận 1 cửa sau 3 ngày để nhận kết quả cuối cùng
Kết quả thực hiện

Quý khách hàng có thể chuẩn bị và tiến hành các bước nộp hồ sơ như chúng tôi giới thiệu ở trên nhưng có thể ủy quyền toàn bộ những công việc này cho chúng tôi làm hết chỉ cần cung cấp những thông tin cần thiết trong từng trường hợp nhất định, Việt Luật sẽ chủ động trong việc thay đổi đăng ký kinh doanh cho quý vị bằng cách click vào phần gạch ngang này.