Thành lập công ty xuất khẩu nông sản

Thành lập công ty xuất khẩu nông sản tại Việt Nam cần đáp ứng những điều kiện và thủ tục như thế nào?

Nông sản là ngành nông nghiệp chủ đạo của Việt Nam từ lâu đời và là nước có tiềm năng xuất khẩu lớn mạnh trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới hiện nay. Việc một công ty ra đời để thực hiện hoạt động kinh doanh chuyên về ngành nghề xuất khẩu nông sản là một bước tiến đối với các doanh nghiệp trong nước. Vậy thủ tục thành lập công ty xuất khẩu nông sản được thực hiện như thế nào? Hồ sơ bao gồm những gì? Dịch vụ thành lập công ty tại Việt Luật sẽ hỗ trợ khách hàng nội dung cụ thể như sau:

1. Điều kiện thành lập công ty xuất khẩu nông sản

Theo quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh xuất khẩu nông sản thì công ty xuất khẩu nông sản phải thỏa mãn các điều kiện sau:

– Chủ thể kinh doanh phải là thương nhân, được thành lập và có đăng ký kinh doanh theo qu định của pháp luật về doanh nghiệp.

– Công ty phải có tối thiểu 01 khi chuyên dụng để chứa nông sản, kho đó phải được thiết kế phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về kho chứa nông sản do cơ quan nhà nước chuyên ngành ban hành theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn của kỹ thuật.

– Có tối thiểu 01 kho để sơ chế nông sản phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia theo quy định về tiêu chuẩn và quỹ thuật kỹ thuật. Kho chứa có thể thuộc sở hữu của công ty hoặc có thể do công ty thuê có thời hạn ít nhất là 05 năm.

– Ngoài ra thì công ty còn phải đáp ứng được các yêu cầu về an toàn thực phẩm theo quy định pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm.

 

thanh-lap-cong-ty-xuat-khau-nobg-san

2. Thành lập công ty xuất khẩu nông sản

Trước khi tiến hành nộp hồ sơ thành lập công ty xuất khẩu nông sản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì chủ thể kinh doanh phải tiến hành lựa chọn mô hình doanh nghiệp để phù hợp với quy mô, hình thức, vốn kinh doanh của mình.

Hồ sơ để thành lập công ty xuất khẩu nông sản: chủ thể khi lựa chọn được loại hình kinh doanh cho mình thì tiến hành chuẩn bị hồ sơ để thành lập công ty xuất khẩu nông sản. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ, tài liệu:

– Văn bản đề nghị về việc đăng ký doanh nghiệp theo mẫu do pháp luật quy định. Chủ thể tiến hành hoạt động kinh doanh phải thể hiện mong muốn thành lập của mình với cơ quan đăng ký kinh doanh thông qua đơn đề nghị đó.

– Dự thảo Điều lệ đối với mô hình công ty ghi nhận các quyền và nghĩa vụ của thành viên, cơ quan công ty và các vấn đề nội bộ khác.

– Danh sách các thành viên/cổ đông công ty. Điều này giúp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm soát được số lượng thành viên đối với mô hình công ty và có biện pháp xử lý khi công ty không đáp ứng được số thành viên theo luật định.

– Bản sao hợp lệ chứng thực tư cách cá nhân đối với thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, các giấy tờ chứng thực tư cách pháp lý đối với thành viên là tổ chức.

Nếu công ty có thành viên là người/tổ chức nước ngoài thì các giấy tờ trên phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

– Có thể có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức nước ngoài tham gia thành lập.

– Các giấy tờ, tài liệu khác theo quy định pháp luật.

Đại diện công ty hoặc người được ủy quyền tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh là Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp.

Trong thời hạn 03 ngày, cơ quan đăng ký kinh doanh tiến hành xem xét, kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nếu từ chối cấp thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối.

3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu nông sản

Đối với mặt hàng gạo, ngoài việc đáp ứng đủ điều kiện thành lập nêu trên thì khi muốn kinh doanh xuất khẩu gạo thì cần phải tiến hành thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu gạo.

Theo quy định pháp luật về kinh doanh xuất khẩu gạo thì hồ sơ đề nghị cấp GCN bao gồm:

– Đơn đề nghị về việc cấp GCN theo mẫu được quy định tại Nghị định số 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương để chứng minh sự tồn tại của doanh nghiệp trên thực tế và được Nhà nước ghi nhận sự tồn tại đó.

– Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, sở hữu kho chứa hoặc hợp đồng thuê đất, kho chứa để chứng minh việc sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp đối với đất, kho chứa để phục vụ hoạt động xuất khẩu nông sản đó.

Doanh nghiệp xuất khẩu gạo có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến địa chỉ của Bộ Công Thương hoặc có thể nộp online trên trang trực tuyến của Cổng thông tin điện tử thuộc Bộ Công Thương.

Bộ Công Thương xem xét hồ sơ trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ và tiến hành cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo. Nếu từ chối cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo có giá trị hiệu lực là 05 năm kể từ ngày được cấp.

Đối với những mặt hàng thông thường mà không phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh thì sau khi được thành lập và thực hiện các nghĩa vụ thì tiến hành hoạt động xuất khẩu nông sản bình thường. Còn đối với các mặt hàng cần thủ tục cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu như sản phẩm gạo thì công ty chỉ được tiến hành hoạt động kinh doanh xuất khẩu sau khi được cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu. Nếu bạn còn thắc mắc về vấn đề này, liên hệ ngay công ty tư vấn doanh nghiệp Việt Luật để được giải đáp miễn phí.