Thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên 100% vốn nước ngoài

Thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên 100% vốn nước ngoài, thủ tục và hồ sơ như thế nào?

Khi thực hiện thành lập doanh nghiệp với công ty TNHH hai thành viên trở lên đối với mô hình 100% vốn nước ngoài thì hồ sơ, thủ tục có gì khác so với mô hình thông thường. Sau đây công ty Việt Luật sẽ trình bày trình tự khi thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên 100% vốn nước ngoài:

1. Khái quát công ty TNHH hai thành viên

Công ty TNHH hai thành viên trở lên là mô hình doanh nghiệp có số lượng thành viên công ty tối thiểu là 02 và ít nhất là 50 thành viên, có thể là cá nhân, tổ chức mang quốc tịch Việt Nam hoặc nước ngoài và không thuộc các trường hợp bị cấm. Thành viên công ty chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn góp của mình đối với các nghĩa vụ tài sản của công ty.

Công ty chỉ được phát hành trái phiếu để phục vụ hoạt động huy động vốn mà không được phát hành cổ phần và các loại chứng khoán khác.

Mô hình tổ chức quản lý của công ty TNHH hai thành viên bao gồm: 

– Hội đồng thành viên: là cơ quan quyết định cao nhất của doanh nghiệp, bao gồm tất cả các thành viên công ty, mỗi năm họp ít nhất hai lần.

– Chủ tịch Hội đồng thành viên được Hội đồng thành viên bầu trong số thành viên của mình.

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành hàng ngày các hoạt động kinh doanh của công ty.

– Ban kiểm soát bắt buộc phải thành lập trong trường hợp công ty có trên 11 thành viên, quyền và nghĩa vụ do Điều lệ quy định.

 

thanh-lap-cong-ty-tnhh-2tv-100-von-nuoc-ngoai

2. Thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên có 100% vốn nước ngoài

Vì mang tính chất 100% vốn nước ngoài nên việc thành lập loại hình công ty này phức tạp hơn những mô hình công ty thông thường.

Theo quy định của Luật Đầu tư hiện nay thì trước khi được cấp Giấy chứng nhận ĐKDN thì nhà đầu tư nước ngoài phải tiến hành thực hiện hoạt động đó là xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư:

2.1. Nhà đầu tư xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư nước ngoài mà muốn thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam, cụ thể là thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên có 100% vốn đầu tư nước ngoài thì nhà đầu tư phải có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Mỗi dự án đầu tư khác nhau thì hồ sơ và trình tự để thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là khác nhau. Theo quy định của pháp luật đầu tư thì các loại dự án đầu tư bao gồm dự án đầu tư theo quyết định của cơ quan nhà nước và các dự án đầu tư khác:

– Đối với dự án đầu tư theo quyết định của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và UBND cấp tỉnh thì cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước.

– Đối với các dự án khác thì nhà đầu tư nộp hồ sơ cho cơ quan ĐKĐT. Hồ sơ đăng ký đầu tư bao gồm các giấy tờ:

– Đề nghị việc thực hiện dự án đầu tư bằng văn bản theo mẫu quy định.

– Giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc tư cách pháp lý của nhà đầu tư là tổ chức.

– Các số liệu, tài liệu và đề xuất dự án đầu tư.

– Nhu cầu của việc sử dụng đất để phục vụ cho hoạt động đầu tư.

– Các báo cáo tài chính của nhà đầu tư trong 2 năm gần nhất để đảm bảo được nhà đầu tư đủ khả năng, đủ nguồn vốn để thực hiện dự án đầu tư, đảm bảo cho dự án đầu tư được tiến hành theo đúng tiến độ quy định. Hoặc các giấy tờ bảo lãnh tài chính của nhà đầu tư.

– Hợp đồng BCC nếu nhà đầu tư thực hiện đầu tư theo hình thức này.

Trong vòng 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ thì cơ quan ĐKĐT phải thông báo kết quả cho nhà đầu tư và tiến hành cấp Giấy chứng nhận ĐKĐT nếu hồ sơ hợp lệ.

2.2. Nhà đầu tư nộp hồ sơ ĐKDN và được cấp Giấy chứng nhận ĐKDN

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận ĐKĐT thì nhà đầu tư tiến hành nộp hồ sơ để đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên.

Hồ sơ thành lập công ty bao gồm:

– Đề nghị đăng ký doanh nghiệp bằng văn bản theo mẫu do pháp luật quy định quy định.

– Điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

– Danh sách các thành viên công ty được lập theo mẫu quy định.

– Bản sao giấy tờ chứng minh, chứng thực tình trạng cá nhân nếu thành viên công ty là cá nhân và giấy tờ chứng thực tư cách pháp lý nếu thành viên là tổ chức.

Thành viên sáng lập mang quốc tịch nước ngoài thì các giấy tờ trên phải được tiến hành hợp pháp hóa lãnh sự.

– Giấy chứng nhận ĐKĐT mà cơ quan đăng ký đầu tư cấp cho nhà đầu tư nước ngoài.

Nhà đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ ĐKDN tại Cơ quan ĐKKD cấp tỉnh nơi công ty đặt trụ sở. Cơ quan ĐKKD sẽ cấp Giấy chứng nhận ĐKDN trong vòng 05 ngày từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp không cấp thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2.3. Tiến hành đăng bố cáo DN

Sau khi nhận được Giấy chứng nhận ĐKDN thì cơ quan ĐKKD tiến hành thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử quốc gia và công ty phải tiến hành trả phí đăng bố cáo theo quy định của Bộ Tài chính.

Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy liên hệ ngay đến dịch vụ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam để được đội ngũ chuyên viên Việt Luật với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực doanh nghiệp, đầu tư giải đáp những thắc mắc cho khách hàng.