Thành lập công ty quản lý quỹ

Tư vấn Việt Luật sẽ chia sẻ cho bạn các thủ tục, hồ sơ để thành lập công ty quản lý quỹ theo đúng quy định pháp luật Việt Nam hiện hành.


Nền kinh tế phát triển kéo theo các ngành dịch vụ phát triển, các hoạt động về đầu tư, hoạt động tài chính , hoạt động đầu tư chứng khoán…càng lúc càng phát triển và được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Công ty quản lý quỹ là một loại hình doanh nghiệp để nhằm quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán. Tư vấn Việt Luật sẽ chia sẻ cho bạn các thủ tục, hồ sơ để thành lập công ty quản lý quỹ theo đúng quy định pháp luật Việt Nam hiện hành.

 

thanh-lap-cong-ty-quan-ly-quy

Công ty quản lý quỹ là gì?

Theo quy định tại Nghị định 86/2016/ NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán có giải thích: Công ty quản lý quỹ là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật chứng khoán để thực hiện các nghiệp vụ như quản lý các quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và tư vấn cho nhà  đầu tư chứng khoán về thị trường chứng khoán, và các hoạt động khác theo Luật chứng khoán năm 2006 quy định.

1. Về điều kiện để thành lập công ty quản lý quỹ

Trước khi thành lập bất kể một công ty, doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ nào, nhà đầu tư cũng phải quan tâm các điều kiện sau: hình thức hoạt động doanh nghiệp, ngành nghề đăng ký kinh doanh, vốn điều lệ doanh nghiệp, người đại diện, sở hữu công ty, tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, các thành viên góp vốn…

– Thứ nhất về hình thức hoạt động công ty quản lý quỹ được quy định như sau:

+ Công ty quản lý quỹ hoạt động dưới hình thức công ty TNHH: có thể là TNHH một thành viên, hoặc hai thành viên trở lên được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp, và thành viên góp vốn phải chịu trách nhiệm hữu hạn đối với các hoạt động kinh doanh và các khoản nợ của công ty tương ứng với tỷ lệ phần vốn của mình.

+ Công ty quản lý quỹ hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần phải có tối thiểu 03 thành viên trở lên thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và phải chịu trách nhiệm với các hoạt động kinh doanh và các khoản nợ của công ty tương ứng với tỷ lệ phần trăm cổ phần của mình.

– Thứ hai về ngành nghề đầu tư kinh doanh ở đây là hoạt động quản lý quỹ chứng khoán- ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cần phải bổ sung giấy tờ có liên quan theo yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

– Thứ ba về điều kiện vốn điều lệ của công ty quản lý quỹ: Vì đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường tài chính, tiền tệ, Chính phủ có quy định vốn pháp định đối với hoạt động này như sau: Vốn pháp định của công ty quản lý quỹ tại Việt Nam và các chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam là 25 tỷ đồng Việt Nam. (theo quy định tại nghị định 58/2012/NĐ-CP)

– Thứ tư về điều kiện của chủ sở hữu, người điều hành, quản lý công ty như: Giám đốc, Tổng giám đốc, các nhân viên thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định.

– Thứ năm về tên công ty phải được đăng ký đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và không được trùng lặp, đặt tên dễ gây nhầm lẫn với doanh nghiệp khác.

– Thứ sáu quy định về trụ sở công ty: Trụ sở phải được trang bị, thiết bị kỹ thuật, trang thiết bị văn phòng, hệ thống máy tính, phần mềm phục vụ cho hoạt động phân tích đầu tư và quản lý rủi ro, lưu trữ, bảo quản các chứng từ, giấy tờ tài liệu và các thiết bị bảo đảm an toàn cho trụ sở làm việc của công ty theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Riêng đối với nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán và nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán thì không phải đáp ứng điều kiện về trang bị, thiết bị. Trụ sở công ty phải thành lập theo yêu cầu của Luật Doanh nghiệp 2014 về trụ sở doanh nghiệp.

– Thứ bảy, điều kiện về các thành viên góp vốn, cổ đông công ty nếu là cá nhân phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không phải chấp hành hình phạt tù, không bị Tòa án cấm kinh doanh, không thuộc cán bộ, công chức theo quy định của Luật doanh nghiệp về thành viên trong công ty. Cá nhân, tổ chức kinh tế muốn tham gia góp vốn phải chứng minh được khả năng tài chính của mình và phải góp vốn của chính mình vào công ty quản lý quỹ theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản có liên quan.

2. Về hồ sơ thành lập công ty quản lý quỹ.

–  Văn bản đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty quản lý quỹ theo mẫu văn bản quy định của pháp luật.

– Bản đánh giá, chứng minh cơ sở vật chất, kỹ thuật để bảo đảm thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán.

-.Văn bản xác nhận của ngân hàng về mức vốn pháp định gửi tại tài khoản phong toả mở tại ngân hàng của công ty quản lý quỹ.

– Danh sách dự kiến ban quản lý công ty như: Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và các nhân viên trực tiếp thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, các giấy tờ chứng minh nhân thân như CMND, căn cước công dân, hộ chiếu và bản sao Chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định của Luật chứng khoán.

– Danh sách các cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn và các giấy tờ chứng thực nhân thân như: bản sao Giấy CMND, căn cước công dân, hộ chiếu đối với cá nhân và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với thành viên góp vốn là pháp nhân.

– Nếu công ty có thành viên góp vốn là tổ chức góp vốn từ mười phần trăm trở lên cần chuẩn bị bản sao báo cáo tài chính năm gần nhất có xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập.

–  Bản dự thảo Điều lệ công ty quy định quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong công ty, quy định các điều cấm, hạn chế đối với Giám đốc, Tổng giám đốc và các cá nhân hoạt động hành nghề chứng khoán.

– Bản dự kiến phương án hoạt động kinh doanh của công ty quản lý quỹ trong 03 năm đầu phù hợp với nghiệp vụ kinh doanh, các quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình quản lý rủi ro theo quy định của Luật chứng khoán.

3. Về thủ tục quy định để thành lập công ty quản lý quỹ.

– Người đại diện công ty quản lý quỹ nộp hồ sơ theo quy định trên cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty quản lý quỹ.

– Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước sẽ cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán cho công ty bạn. Trường hợp từ chối, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trên đây là các vấn đề liên quan đến hồ sơ, thủ tục thành lập công ty quản lý quỹ. Mọi thắc mắc về vấn đề pháp lý vui lòng liên hệ Hotline 0965 999 345.