Thành lập công ty kinh doanh mỹ phẩm

Thành lập công ty kinh doanh mỹ phẩm

Hiện nay nhu cầu sử dụng mỹ phẩm của mọi người ngày càng cao nên công ty kinh doanh mỹ phẩm ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu làm đẹp của con người. Vậy thủ tục thành lập công ty kinh doanh mỹ phẩm được thực hiện như thế nào?

1. Khái quát về hoạt động kinh doanh mỹ phẩm

Sản phẩm mỹ phẩm là chế phẩm hoặc một chất được sử dụng với mục đích làm sạch, làm thơm, thay đổi hình thức, điều chỉnh diện mạo, bảo vệ cơ thể hay giúp cho cơ thể ở trong điều kiện tốt nhất, những sản phẩm đó có thể tiếp xúc với những bộ phận bên ngoài cơ thể con người theo những điều kiện nhất định.

Theo quy định của Bộ Y tế thì khi tổ chức, cá nhân mà đưa mỹ phẩm ra thị trường thì phải có chức năng hoạt động kinh doanh mỹ phẩm tại Việt Nam và chỉ được phép đưa mỹ phẩm ra thị trường khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Việc công bố phải đáp ứng được các quy định của ASEAN về việc công bố tính năng mỹ phẩm và phải chịu trách nhiệm về chất lượng và hiệu quả về tính an toàn của sản phẩm.

Theo quy định pháp luật thì điều kiện để thì một sản phẩm mỹ phẩm được lưu hành trên thị trường khi đáp ứng được các điều kiện:

– Sản phẩm mỹ phẩm phải được công bố tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để quản lý hoạt động kinh doanh mỹ phẩm đó.

– Công ty phải đáp ứng các yêu cầu về việc sao lưu hồ sơ, quản lý chất lượng mỹ phẩm.

– Nhãn hiệu của mỹ phẩm mà công ty thực hiện kinh doanh không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam.

– Sản phẩm mỹ phẩm không được sang chiết hay thay đổi các hình thức bên ngoài, phải được lưu hành với đúng nhãn hiệu trong hồ sơ.

 

thanh-lap-cong-ty-kinh-doanh-my-pham

2. Thành lập công ty kinh doanh mỹ phẩm

Khi tiến hành hoạt động kinh doanh mỹ phẩm thì ngoài việc công ty được thành lập theo quy định của pháp luật doanh nghiệp thì cần phải tiến hành thủ tục công bố sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường.

Hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm bao gồm:

– Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm gồm 02 bản kèm theo các dữ liệu công bố là bản mềm của phiếu công bố.

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty chịu trách nhiệm đưa mỹ phẩm ra thị trường để chứng minh sự tồn tại của doanh nghiệp trên thực tế cũng như sự ghi nhận của Nhà nước về sự tồn tại đó. Nếu công ty trực tiếp sản xuất sản phẩm thì phải có chữ ký và đóng dấu doanh nghiệp trên bản sao đó. Còn nếu không phải là nhà sản xuất thì phải có bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà sản xuất đó.

– Bản chính và bản sao hợp lệ  có chứng thực văn bản ủy quyền của chủ sở hữu mỹ phẩm cho cá nhân, cơ quan chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Đối với các sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật và phải được chứng thực chữ ký của các bên có liên quan.

Đối với trường hợp công bố mỹ phẩm nhập khẩu thì phải thỏa mãn các điều kiện sau:

– Giấy chứng nhận lưu hành tự do do nước sở tại cấp phải còn thời hạn và là bản chính hoặc bản sao hợp lệ. Trong trường hợp không xác định thời hạn thì phải là GCN được cấp trong vòng 24 tháng gần nhất.

– GCN đó phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định về lãnh sự.

 Trình tự công bố mỹ phẩm:

Công ty tiến hành nộp hồ sơ công bố tới cơ quan nhà nước có thẩm: quyền là Cục quản lý dược – Bộ Y tế đối với mỹ phẩm nhập khẩu hoặc Sở Y tế nơi đặt nhà máy sản xuất đối với mỹ phẩm trong nước.

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ thì cơ quan nhà nước ban hành Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Nếu từ chối ban hành thì cần phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do cho công ty biết.

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm có giá trị hiệu lực 05 năm kể từ ngày được cấp.

Khi muốn thực hiện hoạt động kinh doanh các sản phẩm mỹ phẩm thì ngoài việc đáp ứng các điều kiện để thành lập công ty theo Luật Doanh nghiệp thì cần tiến hành công bố mỹ phẩm theo quy định của Bộ Y tế. Khi đáp ứng được các điều kiện đó thì công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh sản phẩm mỹ phẩm