Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ hỗ trợ sinh sản, lưu giữ tinh trùng, lưu giữ phôi

Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ hỗ trợ sinh sản, lưu giữ tinh trùng, lưu giữ phôi

Tư Vấn Việt Luật với bề dày nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thành lập công ty kinh doanh dịch vụ hỗ trợ sinh sản, lưu trữ tinh trùng, lưu trữ phôi. Khi tham gia dịch vụ tư vấn của chúng tôi, quý khách sẽ được hỗ trợ pháp lý về điều kiện kinh doanh kinh doanh ngành nghề này các quy trình, thủ tục thành lập doanh nghiệp mới và các thủ tục ban đầu khi kinh doanh.

thanh-lap-cong--ty-kinh-doanh-dich-vu-ho-tro-sinh-san-luu-tru-tinh-trung-luu-tru-phoi-min

Cơ sở pháp lý:

– Nghị định 10/2015/NĐ-CP quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo;

– Nghị định 98/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 10/2015/NĐ-CP quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo;

– Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

– Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 108/2018/NĐ-CP);

– Luật Doanh nghiệp 2014.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ hỗ trợ sinh sản, lưu giữ tinh trùng, lưu giữ phôi

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm

– Các cơ sở khám, chữa bệnh được phép thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong tống nghiệm bao gồm

+ Cơ sở phụ sản, sản – nhi của Nhà nước từ tuyến tỉnh trở lên;

+ Bệnh viện đa khoa tư nhân có khoa sản, khoa sản – nhi;

+ Bệnh viện chuyên khoa phụ sản, chuyên khoa sản – nhi tư nhân;

+ Bệnh viện chuyên khoa nam học và hiếm muộn.

– Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và nhân sự để thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm bao gồm:

+ Cơ sở vật chất: Có phòng hồi sức cấp cứu; Có phòng xét nghiệm nội tiết sinh sản có thể cung cấp kết quả trong ngày; Có đơn nguyên riêng cho việc thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm diện tích tối thiểu là 500 m2 (kể cả lối đi) và các phòng: Tiếp đón bệnh nhân; khám nam, nữ; chọc hút noãn; lấy tinh trùng; lab nuôi cấy; siêu âm; xét nghiệm và lọc rửa tinh trùng đáp ứng các tiêu chuẩn theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới.

+ Trang thiết bị y tế:
Có tối thiểu các trang thiết bị y tế: 02 tủ cấy CO2; 03 tủ ấm; 01 bình trữ tinh trùng; 01 máy ly tâm; 01 tủ sấy; 01 bình trữ phôi đông lạnh; 02 máy siêu âm có đầu dò âm đạo; 01 kính hiển vi đảo ngược; 02 kính hiển vi soi nổi; 02 bộ tủ thao tác.

– Nhân sự:

Người trực tiếp thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

+ Có chứng chỉ hành nghề theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh;

+ Có văn bằng hoặc chứng chỉ hoặc chứng nhận đã được đào tạo về kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm do cơ sở đào tạo trong nước hoặc nước ngoài cấp;

+ Có xác nhận đã thực hành ít nhất 20 chu kỳ điều trị vô sinh bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm của cơ sở đã được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm.

Hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép thực kiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm

– Hồ sơ đề nghị thẩm định và ra quyết định công nhận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, gồm:

+ Công văn đề nghị thẩm định theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 10/2015/NĐ-CP;

+ Bản kê khai nhân sự, trang thiết bị, sơ đồ mặt bằng của đơn vị thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm;

+ Bản sao hợp pháp văn bằng hoặc chứng chỉ hoặc chứng nhận đã được đào tạo về kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm do cơ sở đào tạo trong nước hoặc nước ngoài cấp

+ Bản xác nhận cán bộ trực tiếp thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm đã thực hiện ít nhất 20 chu kỳ điều trị vô sinh bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm;

+ Bản sao hợp pháp giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và chứng chỉ hành nghề của người thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm.

– Hồ sơ lập thành 01 (một) bộ và gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Bộ Y tế.

– Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Y tế phải xem xét hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Bộ Y tế phải có văn bản thông báo, nêu rõ lý do tới cơ sở đề nghị được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm để hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Y tế phải thành lập đoàn thẩm định và tiến hành thẩm định tại cơ sở đề nghị công nhận được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm theo quy định tại Điều 10 Nghị định 10/2015/NĐ-CP.

Điều kiện đối với cơ sở lưu trữ tinh trùng, lưu trữ phôi

– Phải là cơ sở sản phụ khoa của Nhà nước từ tuyến tỉnh trở lên;

– Có ít nhất 03 bác sĩ, các bác sĩ này phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Có chứng chỉ, chứng nhận đã qua các khóa đào tạo về lỹ thuật hỗ trợ sinh sản;

+ Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm về thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.

– Có đầy đủ các trang thiết bị sau:

+ Máy hạ nhiệt độ (bán tự động hoặc tự động) hoặc quy trình hạ nhiệt độ cơ học:

+ Có bình nitơ lỏng mẫu dung tích tối thiểu 30 lít;

+ Có bình chứa nitơ lỏng dung tích tối thiểu 12 lít;

+ Tủ thao tác vô trùng (tủ cấy vi sinh).

– Phải có đơn nguyên riêng cho việc lưu giữ tinh trùng, lưu giữ phôi. Đơn nguyên phải có nguồn cung cấp ni tơ lỏng ổn định và phải có hệ thống quản lý, lưu trữ dữ liệu được nối mạng vi tính với các cơ sở lưu giữ tinh trùng, lưu giữ phôi khác. Trong đơn nguyên này phải có đầy đủ các phòng sau:

+ Phòng tiếp đón;

+ Phòng khám dành cho nam;

+ Phòng lấy tinh trùng;

+ Phòng tuyệt trùng;

+ Phòng lọc rửa tinh trùng;

+ Phòng xét nghiệm tinh trùng đáp ứng các tiêu chuẩn theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới;

+ Phòng lưu giữ tinh trùng có diện tích tối thiểu là 36m2; Các phòng theo quy định tại như đã nêu trên phải đảm bảo vô khuẩn và đủ các điều kiện về diện tích, ánh sáng, độ ồn, nhiệt độ và chất lượng không khí theo tiêu chuẩn TCVN 3337/2002.

Việt Luật tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hỗ trợ sinh sản, lưu trữ tinh trùng, lưu trữ phôi

Tư vấn trước khi thành lập doanh nghiệp

– Tư vấn lập hồ sơ thành lập doanh nghiệp, lựa chọn loại hình doanh nghiệp;

– Tư vấn về đăng ký thành viên, cổ đông của doanh nghiệp.

– Tư vấn lựa chọn đặt tên công ty.

– Tư vấn xác định địa chỉ trụ sở thuộc quyền sử dụng hợp pháp của công ty;

– Tư vấn xác định vốn điều lệ để đưa ra kinh doanh;

– Tư vấn xác định chức danh người đại diện theo pháp luật của công ty;

 Việt Luật tư vấn quy trình thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hỗ trợ sinh sản, lưu trữ tinh trùng, lưu trữ phôi

Bước 1: Soản thảo hồ sơ và nộp hồ sơ tại Phòng dkkd Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

– Hồ sơ bao gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

+ Điều lệ công ty;

+ Danh sách thành viên hoặc cổ đông công ty

+ Bản sao một trong các giấy tờ chứng thực: Thẻ CCCD, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân; Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức;

+ Quyết định góp vốn đối với thành viên là tổ chức;

+ Bản sao chứng chỉ hành nghề, doanh nghiệp cần cung cấp theo đúng quy định pháp luật.

+ Và một số giấy tờ khác theo yêu cầu.

– Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2: Thủ tục khắc dấu và phát hành mẫu dấu cho doanh nghiệp

Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký Doanh Nghiệp, Doanh Nghiệp tiến hành thủ tục khắc dấu pháp nhân và đăng tải mẫu dẫu lên cổng thông tin quốc gia.

Bước 3: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải đăng bố cáo thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông tin về ngành nghề kinh doanh của công ty;

Thời hạn doanh nghiệp cần thực hiện đăng bố cáo trên cổng thôn tin quốc gia trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 4: Thủ tục sau thành lập doanh nghiệp

Việt Luật sẽ tư vấn toàn bộ các thủ tục sau thành lập doanh nghiệp cho Qúy khách hàng như sau:

– Mở tài khoản ngân hàng và đăng ký tài khoản với Sở kế hoạch đầu tư

– Đăng ký chữ ký số điện tử để kê khai và nộp thuế điện tử, thiết lập hồ sơ thuế

– Đăng ký phương pháp thuế, kê khai thuế ban đầu

– Kê khai và nộp thuế môn bài

– Phát hành hóa đơn điện tử

Kết quả sau khi tham gia dịch vụ đăng kí doanh nghiệp của Việt Luật

– Giấy phép đăng ký kinh doanh và Mã số thuế doanh nghiệp;

– Điều lệ công ty

+ Bố cáo thành lập
+ Giấy chứng nhận vốn góp

+ Sổ đăng ký thành viên

+ Đơn đăng ký kinh doanh

+ Điều lệ công ty

– Hoá đơn GTGT;

– Thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in, phát hành hóa đơn;

– Thông báo mở tài khoản ngân hàng lên sở KH&ĐT;

– Bảng đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định;

– Thông báo về việc chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT của người nộp thuế;

– Thông báo xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử;

– Giấy chứng nhận sử dụng chứng thư số;

– Khai thuế qua mạng (Chữ ký số);

Trên đây là nội dung tư vấn của công ty dịch vụ tư vấn Việt Luật về những vấn đề pháp lý trong kinh doanh dịch vụ hỗ trợ sinh sản, lưu trữ tinh trùng, lưu trữ phôi. Nếu còn vướng mắc, chưa hiểu rõ hay cần sự hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua tổng đài luật sư tư vấn trực tuyến miễn phí 19006199 hoặc gửi thông tin qua Email để được hỗ trợ kịp thời!