Thành lập công ty kiểm toán

Thành lập công ty kiểm toán như thế nào? thủ tục và hồ sơ cần bao gồm những gì? Liên hệ Việt Luật ngay để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất

Kiểm toán là việc xác minh tính trung thực của những báo cáo tài chính của cơ quan, tổ chức nhất định. Có thể nói kiểm toán như một ngành dịch vụ hiện đang được ưa chuộng hiện nay. Vậy muốn thành lập công ty kiểm toán để hoạt động trong lĩnh vực này thì thủ tục thành lập được thực hiện như thế nào?

Khái quát về kiểm toán

Hoạt động kiểm toán ra đời nhằm minh bạch, công khai về tình hình tài chính, kinh tế của đơn vị được kiểm toán nhằm đảm bảo môi trường đầu tư lành mạnh, chống tham nhũng, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và nâng cao hiệu lực quản lý của nhà nước về điều hành kinh tế và điều hành hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp.

Người thực hiện hành vi kiểm toán được gọi là kiểm toán viên, sử dụng các phương pháp khác nhau để xác minh tính trung thực, chính xác của các báo cáo tài chính, đánh giá mức hộ hợp lý cũng như đề xuất các biện pháp khắc phục hậu quả, giúp cho các doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh tốt hơn.

Theo quy định hiện hành thì hiện nay có 3 loại hình kiểm toán, đó là: kiểm toán Nhà nước, kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ.

 

thanh-lap-cong-ty-kiem-toan

Điều kiện để thành lập công ty kiểm toán

Về kiểm toán viên: Khi công ty thành lập để thực hiện hoạt động kiểm toán thì những người phụ trách trực tiếp trong lĩnh vực này là những kiểm toán viên phải có các điều kiện, tiêu chuẩn nhất định thì mới được tiến hành hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này.

Theo quy định của pháp luật về kiểm toán thì kiểm toán viên phải có các tiêu chuẩn sau:

– Là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự hiện hành.

– Phải là người có ý thức trách nhiệm, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực trong công việc, liêm khiết, khách quan.

– Có bằng tốt nghiệp hoặc các văn bằng khác thuộc chuyên ngành kế toán, ngân hàng, kiểm toán hoặc các ngành khác do Bộ Tài chính quy định.

– Có chứng chỉ Kiểm toán viên theo quy định pháp luật.

Nếu các chứng chỉ nước ngoài mà được Bộ Tài chính công nhận và đủ các tiêu chuẩn về năng lực bản thân và đạt được kỳ thi sát hạch về pháp luật của Việt Nam thì sẽ được pháp luật công nhận là kiểm toán viên.

Về công ty kiểm toán: theo quy định của pháp luật về kiểm toán thì chỉ có những doanh nghiệp theo quy định pháp luật mới được kinh doanh dịch vụ kiểm toán, đó là: công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh và DNTN. Ngoài ra thì chi nhánh của doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài được kinh doanh dịch vụ kiểm toán tại Việt Nam.

Khi muốn tiến hành hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực kiểm toán thì doanh nghiệp phải đáp ứng đủ các điều kiện như:

– Có Giấy chứng nhận ĐKDN hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định pháp luật doanh nghiệp và pháp luật đầu tư để chứng minh việc doanh nghiệp được thành lập trên thực tế.

– Doanh nghiệp phải có ít nhất 05 kiểm toán viên hành nghề trong lĩnh vực kiểm toán.

Giám đốc/Tổng giám đốc công ty và người đại diện theo pháp luật phải là kiểm toán viên.

Thành lập công ty kiểm toán

Để tiến hành thành lập công ty kiểm toán thì trước hết doanh nghiệp cần phải tiến hành đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Sau đó làm hồ sơ để đề nghị cấp Giấy chứng nhận điều kiện kinh doanh về dịch vụ kiểm toán.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận điều kiện kinh doanh về kiểm toán bao gồm các giấy tờ, tài liệu sau:

– Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán bằng văn bản. Khi có nhu cầu hoạt động kinh doanh trong ngành, nghề lĩnh vực này thì doanh nghiệp cần phải thể hiện ý chí của mình thông qua văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

– Bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN hoặc các giấy tờ, tài liệu khác có giá trị tương đương để chứng minh việc doanh nghiệp đó được đủ điều kiện thành lập trên thực tế và được Nhà nước ghi nhận sự thành lập đó.

– Đối với những kiểm toán viên hành nghề thì cần phải có hợp đồng lao động chứng minh quan hệ lao động giữa doanh nghiệp và các kiểm toán viên đó.

– Các tài liệu, báo cáo chứng minh việc góp vốn của các thành viên công ty.

– Các tài liệu khác theo quy định.

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán: Bộ Tài chính cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh kiểm toán cho doanh nghiệp trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp GCN.

Kể từ ngày ĐKKD dịch vụ kiểm toán mà doanh nghiệp kiểm toán không được cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh thì trong vòng 06 tháng phải làm thủ tục xóa ngành nghề, lĩnh vực kiểm toán ra khỏi ngành, nghề hoạt động của doanh nghiệp.

Khi thành lập công ty kiểm toán thì ngoài các trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp theo quy định pháp luật về doanh nghiệp thì cần phải đề nghị cấp GCN đủ điều kiện hành nghề trong lĩnh vực kiểm toán. Liên hệ ngay 0965999345 để được đội ngũ chuyên viên tư vấn miễn phí những thắc mắc của bạn.