Thành lập công ty dịch vụ bảo vệ

Điều kiện thành lập và đăng kí kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Những năm gần đây, hoạt động kinh doanh liên quan đến lĩnh vực kinh doanh dịch vụ bảo vệ ngày càng phát triển đáp ứng nhu cầu của thị trường và người tiêu dùng. Đây là một lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng trong đời sống  xã hội, góp phần đảm bảo tính mạng, nhân phẩm và sức khỏe của con người và đảm bảo sự phát triển an ninh trật tự. Vậy điều kiện để tiến hành thành lập và đăng ký kinh doanh của dịch vụ được pháp luật quy định gồm những nội dung gì, cụ thể ra sao? Bài viết dưới đây của Việt Luật sẽ giúp cho quý khách hàng hiểu thêm, hiểu rõ.

thanh-lap-cong-ty-bao-ve

Hoạt động dịch vụ bảo vệ là gì?

Hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ là các hoạt động đảm bảo cho sự an toàn của con người, các hoạt động khác của mọi mặt đời sống xã hội giúp đảm bảo về mặt an toàn trong đời sống xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, hạn chế sự gia tăng tới mức thấp nhất của tình hình tội phạm.

Điều kiện đối với việc thành lập và kinh doanh dịch vụ bảo vệ

a) Với các cá nhân và tổ chức trong nước khi tiến hành kinh doanh dịch vụ bảo vệ cần đáp ứng các yêu cầu sau:

– Có đủ mức vốn cần thiết để đi vào hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành về mức vốn. Hiện nay, mức vốn quy định với loại hình kinh doanh dịch vụ bảo vệ là 2 tỷ đồng.

Trong quá trình doanh nghiệp đi vào hoạt động, kinh doanh cần phải đảm bảo liên tục về vốn không được phép thấp hơn mức vốn ban đầu mà pháp luật đã quy định trong suốt thời gian doanh nghiệp tiến hành các hoạt động và kinh doanh.

– Để chứng minh về điều kiện vốn của doanh nghiệp mình cần cung cấp các hồ sơ cụ thể  như sau:

Việc tiến hành góp vốn của các cổ đông trong việc sáng lập thành lập đối với loại hình công ty cổ phần hoặc của các thành viên có vai trò trong việc sáng lập của loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên phải được ghi nhận một cách đầy đủ, cụ thể và rõ ràng trong biên bản góp vốn. Với những quyết định trong việc giao vốn của người đứng đầu doanh nghiệp trong loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà người đứng đầu của doanh nghiệp là một tổ chức. Việc đăng ký vốn đầu tư giữa những người đứng đầu doanh nghiệp với loại hình doanh nghiệp tư nhân hoặc đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn mà người đứng đầu là cá nhân thì cần ghi nhận thông qua Biên bản giao vốn.

– Với cách thức góp vốn bằng tiền, việc này phải tiến hành xác nhận bởi các ngân hàng thương mại hoạt động một cách hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam với những số tiền ký trong quỹ của những thành viên sáng lập doanh nghiệp.

– Với hình thức tiến hành việc góp vốn bằng tài sản thì cần có những kết luận  về giá trị của kết quả định giá tài sản của các thành viên đưa vào góp vốn. Cần chú ý là những kết luận giám định tài sản này vẫn phải còn hiệu lực tính đến ngày hồ sơ tại doanh nghiệp được nộp tại các cơ quan có thẩm quyền về đăng ký kinh doanh.

b) Các tiêu chuẩn với các doanh nghiệp nước ngoài kết hợp kinh doanh với các doanh nghiệp trong nước, cần đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

Những doanh nghiệp nước ngoài này là các doanh nghiệp tiến hành kinh doanh các dịch vụ bảo vệ một cách thường xuyên và chuyên nghiệp. Về tổng số vốn, tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp nước ngoài là 500 nghìn USD trở lên, thời gian đáp ứng là từ 5 năm trở lên kinh doanh liên tục và có những sự chứng nhận của cơ quan nước sở tại và người đại diện theo pháp luật về phần vốn góp qua Giấy chứng nhận.

*) Ngoài ra căn cứ theo những yêu cầu của pháp luật hiện hành, để thành lập và đăng ký kinh doanh dịch vụ bảo vệ đi vào hoạt động còn cần phải đảm bảo được các yêu cầu như sau:

– Điều kiện về trụ sở:

– Thời gian yêu cầu về trụ sở của hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ là từ 1 năm trở lên. Với trụ sở đăng ký kinh doanh mà là nhà của người đứng đầu doanh nghiệp thì cần có những giấy tờ cụ thể trong hồ sơ đăng ký, còn nếu là nhà thuê thì cần cung cấp hợp đồng thuê ít nhất là  1 năm trở lên.

– Khi doanh nghiệp chuyển trụ sở thì yêu cầu người đứng đầu phải tiến hành thông báo việc di rời, chuyển đi bằng văn bản cụ thể cho cơ quan Công an cấp tỉnh nơi mà doanh nghiệp tiến hành di chuyển đến.Thời hạn quy định cho việc thông báo là 15 ngày trước khi việc di rời được tiến hành thực hiện.

-Điều kiện, với người đứng đầu doanh nghiệp  trong hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ:

– Đáp ứng đầy đủ về năng lực hành vi dân sự, có tư cách và đạo đức tốt, lý lịch nhân thân rõ ràng, không là đối tượng trong các trường hợp pháp luật cấm.

– Yêu cầu đối với trình độ học vấn là từ cao đẳng hoặc đại học trở lên phải trong các chuyên ngành về kinh tế hoặc luật.

– Trong các trường hợp những doanh nghiệp đăng ký kinh doanh dịch vụ bảo vệ bị các cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh còn có thêm điều kiện: trong vòng 3 năm liên tục không làm trong vị trí quản lý hoặc các chức danh lớn trong cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp bị tiến hành thu hồi  Giấy chứng nhận.

Trên đây là toàn bộ những điều kiện cụ thể theo quy định của pháp luật hiện hành mà doanh nghiệp cần phải đáp ứng để đi vào hoạt động và kinh doanh. Nếu cần sự trợ giúp hoặc tư vấn xin quý khách liên hệ với dịch vụ thành lập công ty trọn gói của chúng tôi qua SĐT: 0965 999 345. Việt Luật xin chân thành cảm ơn!