Thành lập công ty đầu tư tài chính

Công ty đầu tư tài chính là công ty cung ứng các dịch vụ liên quan đến tài chính cho khách hàng như tư vấn khách hàng về dịch vụ tư vấn tài chính. Công ty đầu tư tài chính là công ty cung ứng các dịch vụ liên quan đến tài chính cho khách hàng như tư vấn khách hàng về dịch vụ tư vấn tài chính, các hoạt động cho vay, đầu tư các vấn đề tài chính, tiền tệ khác. Do đó mà ngoài các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thì xuất hiện thêm mô hình công ty tài chính hoạt động trong lĩnh vực tài chính. Vậy điều kiện và thủ tục thành lập công ty đầu tư tài chính theo quy định pháp luật hiện hành được thực hiện như thế nào?

thanh-lap-cong-ty-dau-tu-tai-chinh

1. Điều kiện thành lập công ty đầu tư tài chính

Khi một công ty hoạt động trong lĩnh vực tài chính thì ngoài việc tuân thủ các điều kiện chung về việc thành lập như lựa chọn loại hình doanh nghiệp, tên doanh nghiệp, chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty hay ngành nghề đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật doanh nghiệp thì công ty còn phải tuân thủ các điều kiện riêng để thực hiện hoạt động trong lĩnh vực tài chính như:

– Người quản lý, điều hành công ty trong lĩnh vực tài chính thì ngoài việc tuân thủ các điều kiện theo quy định pháp luật doanh nghiệp thì cần phải đáp ứng được các điều kiện về năng lực tài chính do Ngân hàng Nhà nước ban hành, tuân theo các quy định pháp luật về tổ chức tín dụng khác.

– Vốn điều lệ của công ty đầu tư tài chính tối thiểu là 500 tỷ đồng. Pháp luật ấn định mức vốn pháp định để công ty hoạt động trong lĩnh vực tài chính bởi lĩnh vực tài chính là lĩnh vực cần nguồn lực tài chính rất lớn mới có thể hoạt động được nên việc quy định mức vốn tối thiểu mà công ty cần phải có để đảm bảo việc thực hiện hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn, đúng mục tiêu ban đầu của công ty cũng như bảo đảm được quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức khác khi có hoạt động giao dịch với công ty tài chính đó.

– Công ty phải xây dựng các phương án thành lập, đề án phương doanh khả thi và đảm bảo sự an toàn, ổn định hoạt động của công ty tài chính.

– Công ty tài chính khi tiến hành hoạt động thì phải hoạt động đúng theo các phương án kinh doanh nhất định, không được tạo ra sự độc quyền kinh doanh hay hạn chế sự cạnh tranh lành mạnh giữa các chủ thể kinh doanh trong môi trường cạnh tranh.

2. Thủ tục thành lập công ty đầu tư tài chính

Vì là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên khi muốn hoạt động kinh doanh trên thực tế thì trước tiên phải làm thủ tục thành lập công ty theo quy định pháp luật doanh nghiệp.

Sau đó khi đáp ứng đủ điều kiện để hoạt động trong lĩnh vực tài chính thì công ty tiến hành làm thủ tục xin cấp phép hoạt động trong lĩnh vực tài chính. Sau khi được cấp phép thì công ty mới có thể hoạt động kinh doanh trên thực tế.

Theo đó thì hồ sơ xin cấp phép hoạt động bao gồm các giấy tờ sau:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động theo mẫu do Ngân hàng Nhà nước ban hành.

– Dự thảo Điều lệ công ty phù hợp với các quy định của pháp luật về tài chính, tín dụng.

– Các đề án thành lập, phương án hoạt động kinh doanh khả thi trên địa bàn kinh doanh; các phương án kinh doanh mang lại các lợi ích kinh tế, xã hội và xác định rõ kế hoạch hoạt động cụ thể trong thời hạn 03 năm đầu kể từ khi được cấp giấy phép hoạt động.

– Danh sách các thành viên sáng lập của công ty, bản sao các giấy tờ hợp lệ chứng thực tư cách cá nhân, pháp lý của thành viên công ty cũng như các văn bằng, chứng chỉ về hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực tài chính của họ.

– Các phương án góp vốn, huy động vốn của thành viên.

– Văn bản xác nhận mức vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với mức vốn của công ty. Bởi lẽ mức vốn pháp định là một trong những điều kiện quan trọng để công ty tiến hành hoạt động kinh doanh của mình.

– Các thông tin và tình hình tài chính đối với thành viên là các doanh nghiệp lớn, bao gồm: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Điều lệ hiện hành, đại diện của doanh nghiệp, mức vốn hiện có của doanh nghiệp, tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đến thời điểm nộp hồ sơ.

– Các giấy tờ cần thiết khác.

Cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động là Ngân hàng Nhà nước.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước xem xét, kiểm tra hồ sơ và tiến hành cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động. Trường hợp từ chối cấp thì phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho công ty biết.

Vì lĩnh vực tài chính là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên công ty phải đáp ứng đủ các điều kiện và được cấp phép hoạt động thì mới có thể tiến hành kinh doanh trên thực tế. Việt Luật là công ty có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thành lập công ty trọn gói tại Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung, luôn mang lại những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, chi phí thấp nhất và giảm thiểu tối đa thời gian nhất