Thành lập công ty chứng khoán

Thị trường chứng khoán hay còn gọi là thị trường vốn hiện đang rất phát triển rất mạnh mẽ tại Việt Nam. Nó là nơi trao đổi, mua bán các loại chứng khoán nhằm mục đích huy động vốn của các bên tham gia. Thị trường chứng khoán hay còn gọi là thị trường vốn hiện đang rất phát triển rất mạnh mẽ tại Việt Nam. Nó là nơi trao đổi, mua bán các loại chứng khoán nhằm mục đích huy động vốn của các bên tham gia. Vậy một công ty muốn hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán thì được thành lập như thế nào? Thủ tục thành lập công ty chứng khoán ra sao? Việt Luật hỗ trợ cụ thể quý khách hàng nội dung này cụ thể như sau:

thanh-lap-cong-ty-chung-khoan

1. Điều kiện thành lập công ty chứng khoán

Công ty chứng khoán là mô hình doanh nghiệp được thành lập và hoạt động một số hoặc toàn bộ các nghiệp vụ theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Một số nghiệp vụ có thể kể đến như môi giới chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư và cung cấp tài chính theo quy định.
Để một công ty hoạt động chứng khoán thì cần đáp ứng các yêu cầu, điều kiện theo quy định về địa điểm làm việc, về vốn, về nhân sự cũng như các điều kiện bổ sung:
Về địa điểm làm việc: địa điểm hay còn gọi là trụ sở công ty phải đảm bảo đủ các trang thiết bị, cơ sở vật chất, có các hệ thống khoa học – công nghệ, hệ thống máy tính phần mềm để bảo đảm cho hoạt động kinh doanh chứng khoán, phục vụ cho các nhu cầu phân tích và quản lý các rủi ro, lưu trữ các tài liệu, chứng từ và các thiết bị an toàn và đảm bảo an ninh cho trụ sở công ty. Trường hợp bảo lãnh hay tư vấn đầu tư lĩnh vực chứng khoán thì điều kiện về trang thiết bị không đặt ra đối với các nghiệp vụ này.
Về vốn hoạt động của công ty: vì hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, liên quan đến tài chính nên pháp luật có quy định về mức vốn pháp định để thực hiện các nghiệp vụ chứng khoán tại công ty chứng khoán ở Việt Nam. Từng nghiệp vụ khác nhau thì mức vốn pháp định sẽ khác nhau:
– Nghiệp vụ môi giới chứng khoán: mức vốn pháp định là 25 tỷ VNĐ.
– Nghiệp vụ tự doanh chứng khoán: mức vốn pháp định là 100 tỷ VNĐ.
– Nghiệp vụ bảo lãnh chứng khoán: mức vốn pháp định là 165 tỷ VNĐ.
– Nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán: mức vốn pháp định là 10 tỷ VNĐ.
Về nhân sự công ty: cổ đông/thành viên sáng lập của công ty phải có năng lực HVDS đầy đủ và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định. Trường hợp cổ đông/thành viên là tổ chức thì phải là pháp nhân hoạt động hợp pháp, có năng lực tài chính và không có lỗ lũy kế trong báo cáo tài chính, nếu công ty chứng khoán tổ chức theo mô hình công ty TNHH 01 thành viên thì tổ chức phải là ngân hàng thương mại, công ty bảo hirtm hoặc tổ chức nước ngoài theo quy định.
Trong công ty phải đáp ứng ít nhất có 03 người hành nghề chứng khoán phù hợp với từng loại hình nghiệp vụ. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty phải đáp ứng điều kiện có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, chứng khoán, kinh nghiệm quản lý điều hành tối thiểu là 03 năm và cps chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ hoặc phân tích tài chính theo quy định và không thuộc các trường hợp hạn chế, trường hợp bị cấm hoạt động quản lý theo quy định.

2. Thủ tục thành lập công ty chứng khoán

2.1. Hồ sơ thành lập
Khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định trên thì công ty tiến hành chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho cơ quan có thẩm quyền. Hồ sơ bao gồm:
– Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành.
– Các báo cáo thuyết minh về các trang thiết bị, cơ sở vật chất để đảm bảo tiến hành thực hiện các hoạt động chứng khoán của mình.
– Xác nhận về mức vốn pháp định của ngân hàng mà công ty gửi tài khoản phong tỏa tại ngân hàng đó. Bởi vốn pháp định là một trong những điều kiện để hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán là phải đáp ứng đủ số vốn pháp định theo quy định.
– Danh sách các cổ đông/thành viên sáng lập và bản sao các giấy tờ chứng thực tư cách cá nhân hoặc tư cách pháp lý của cổ đông/thành viên đó.
– Danh sách dự kiến Giám đốc/Tổng giám đốc của công ty và các nhân viên trực tiếp tiến hành nghiệp vụ chứng khoán và bản sao các Chứng chỉ hành nghề của họ.
– Đối với các tổ chức là pháp nhân góp vốn từ 10% trở lên thì phải có các báo cáo tài chính năm gần nhất năm thành lập công ty và phải được tổ chức kiểm toán độc lập xác nhận báo cáo tài chính đó.
– Dự thảo Điều lệ công ty quy định các quyền và nghĩa vụ của các thành viên, cơ quan công ty và các vấn đề nội bộ của công ty.
– Phương án hoạt động trong 03 năm đầu của công ty, phương án đó phải phù hợp với lĩnh vực nghiệp vụ và các quy trình nội bộ, quản lý rủi ro của công ty.
– Các tài liệu, giấy tờ cần thiết khác.
2.2. Trình tự thành lập công ty chứng khoán
Cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập công ty chứng khoán là Ủy ban chứng khoán nhà nước. Ủy ban chứng khoán có quyền đề nghị người đại diện của công ty hoặc người dự kiến là Giám đốc/Tổng giám đốc đến để giải trình trực tiếp về các vấn đề liên quan đến hồ sơ.
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Uỷ ban chứng khoán nhà nước tiến hành cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty nếu hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp từ chối cấp thì phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.
Khi được cấp Giấy phép thì trong thời hạn 07 ngày, công ty phải công bố giấy phép đó trên phương tiện của Ủy ban chứng khoán, trên tờ báo điện tử hoặc báo viết trong ba số báo liên tiếp.
Lĩnh vực chứng khoán là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện nên công ty muốn hoạt động trong lĩnh vực này thì cần phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định pháp luật. Liên hệ ngay đến dịch vụ thành lập công ty trọn gói tại Việt Luật để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất