Thành lập công ty bảo vệ

Do đó dẫn đến sự ra đời của các công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của mọi người. Vậy việc thành lập công ty bảo vệ được tiến hành như thế nào?

Ngày này, nhu cầu được bảo vệ về tính mạng, tài sản của con người ngày càng cao và được mở rộng ra cả các lĩnh vực khác như bảo vệ mục tiêu và các hoạt động kinh doanh của cá nhân, cơ quan, tổ chức nhất định. Do đó dẫn đến sự ra đời của các công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của mọi người. Vậy việc thành lập công ty bảo vệ được tiến hành như thế nào?

thanh-lap-cong-ty-bao-ve-min

1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Khi một công ty tiến hành hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ thì ngoài việc đáp ứng các điều kiện chung về an ninh, trật tự cho các ngành nghề thì còn cần phải đáp ứng được các yêu cầu, điều kiện sau:

– Người chịu trách nhiệm về trật tự, an ninh của công ty phải có các văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp cao đẳng trở lên phù hợp với chuyên ngành và không phải là người chịu trách nhiệm về trật tự, an ninh của cơ sở kinh doanh bảo vệ trong vòng 02 năm trước đó đã bị thu hồi không thời hạn.

– Trong trường hợp công ty liên doanh với cơ sở kinh doanh nước ngoài thì trường hợp cần đầu tư các trang thiết bị, máy móc, phương tiện kỹ thuật chỉ được thực hiện dưới hình thức góp vốn.

– Nếu cơ sở nước ngoài mà đầu tư góp vốn với cơ sở kinh doanh bảo vệ ở Việt Nam thì phải đáp ứng các điều kiện:

+ Là doanh nghiệp thực hiện trong lĩnh vực kinh doanh bảo vệ trong vòng 05 năm liên tục.

+ Người đại diện cho phần vốn góp không phải là người bị cơ quan có thẩm quyền nước ngoài xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo vệ.

+ Số vốn đầu tư tối thiểu phải là 1.000.000 .

Công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ có các trách nhiệm sau đây:

– Tuyển chọn và sử dụng nhân viên dịch vụ có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, có xác nhận lý lịch rõ ràng, có sức khỏe để đảm bảo khả năng lao động có xác nhận của cơ sở y tế cấp huyện trở lên, có bằng tốt nghiệp THCS, không có tiền án, tiền sự, không phải là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

– Chỉ được sử dụng nhân viên thực hiện dịch vụ bảo vệ khi nhân viên đó được đào tạo và được cơ quan đào tạo cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ.

– Có hợp đồng lao động chứng minh quan hệ lao động giữa công ty và nhân viên.

– Trong trường hợp công ty muốn đào tạo nhân viên dịch vụ thì phải có sự thẩm duyệt của cơ quan Công an về nội dung chương trình đào tạo đó.

– Công ty phải tiến hành trang phục, biển hiệu gắn logo đã đăng ký với cơ quan Công an.

– Không được thực hiện các dịch vụ bảo vệ trái các quy định pháp luật.

2. Thành lập công ty bảo vệ

Khi muốn tiến hành hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ bảo vệ thì cần phải chuẩn bị hồ sơ thành lập. Hồ sơ bao gồm:

– Đề nghị đăng ký kinh doanh dịch vụ bảo vệ được làm bằng văn bản theo mẫu do pháp luật quy định thể hiện ý chí của chủ thể khi mong muốn thành lập công ty.

– Dự thảo điều lệ quy định các vấn đề nội bộ công ty và các phương án giải quyết khi có tranh chấp xảy ra.

– Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập của công ty để cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm soát được số lượng thành viên theo quy định.

– Bản sao hợp lệ chứng thực cá nhân hoặc chứng thực tư cách pháp lý của các thành viên công ty.

– Các chứng chỉ, bằng cao đẳng, đại học của người chịu trách nhiệm trực tiếp trong hoạt động kinh doanh dịch vụ của công ty.

– Các giấy tờ cần thiết khác.

Chủ thể kinh doanh hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Trong thời hạn 03 ngày, cơ quan đăng ký kinh doanh tiến hành xem xét và cấp GCN đăng ký doanh nghiệp cho công ty. Nếu từ chối cấp thì phải nêu rõ lý do bằng văn bản cho doanh nghiệp biết.

3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của công ty bảo vệ

Sau khi được cấp GCN đăng ký doanh nghiệp, công ty muốn hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ thì cần làm thêm thủ tục đề nghị cấp GCN đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Hồ sơ đề nghị bao gồm các giấy tờ:

– Đơn đề nghị cấp GCN đủ điều kiện về an ninh, trật tự của công ty theo mẫu được quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP .

– Bản sao hợp lệ GCN đăng ký doanh nghiệp và các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương để chứng minh sự tồn tại của công ty trên thực tế và được Nhà nước ghi nhận sự tồn tại đó.

– Bản sao hợp lệ chứng thực cá nhân của người chịu trách nhiệm trực tiếp về trật tự, an ninh của công ty cũng như người quản lý công việc kinh doanh dịch vụ và các bằng cấp của họ.
Cục Cảnh sát quản lý về trật tự xã hội thuộc Bộ Công an có trách nhiệm cấp GCN đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho công ty.

Ngoài việc tuân thủ các điều kiện chung về thành lập công ty theo pháp luật doanh nghiệp thì hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ chỉ được tiến hành khi đáp ứng đủ điều kiện của pháp luật về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Liên hệ ngay dịch vụ thành lập công ty trọn gói tại Việt Luật để được hỗ trợ tốt nhất