Thành lập công ty bán hàng đa cấp

Theo quy định của pháp luật có giải thích về công ty kinh doanh đa cấp như sau:  Doanh nghiệp, công ty bán hàng đa cấp là doanh nghiệp, công ty có tiến hành hoạt động kinh doanh bán lẻ theo phương thức đa cấp,

Hiện nay cụm từ “bán hàng đa cấp” được rất nhiều người sử dụng nhưng không phải ai cũng biết, hiểu rõ và sử dụng cụm từ này đúng hoàn cảnh. Công ty bán hàng đa cấp là công ty được đăng ký, cấp giấy phép kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam. Hôm nay Tư vấn Việt Luật sẽ chia sẻ cho các bạn điều kiện, hồ sơ, thủ tục để thành lập một công ty đa cấp ở Việt Nam, để các bạn nắm rõ hơn về ngành nghề kinh doanh đang phát triển này.

Công ty đa cấp là gì?

Theo quy định của pháp luật có giải thích về công ty kinh doanh đa cấp như sau:  Doanh nghiệp, công ty bán hàng đa cấp là doanh nghiệp, công ty có tiến hành hoạt động kinh doanh bán lẻ theo phương thức đa cấp, đây là hình thức kinh doanh thông qua mạng lưới người tham gia gồm các cấp, các nhánh khác nhau, trong đó, người tham gia được hưởng hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác từ hoạt động kinh doanh của mình và của mạng lưới do mình xây dựng.

thanh-lap-cong-ty-ban-hang-da-cap

1. Về điều kiện kinh doanh bán hàng đa cấp

Đối tượng của hoạt động bán hàng đa cấp là tổ chức đăng ký hoạt động kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Tổ chức, công ty, doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam theo quy định của Luật DN 2014 và đã được cấp phép đăng ký doanh nghiệp, có đăng ký kinh doanh hoạt động bán lẻ trong giấy đăng ký kinh doanh theo phương thức đa cấp.

– Vốn pháp định của công ty bán hàng đa cấp được Chính phủ quy định là 10 tỷ đồng.

–  Hàng hóa công ty muốn kinh doanh theo phương thức đa cấp phải phù hợp với nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký đầu tư.

– Đối với trường hợp công ty bạn kinh doanh hàng hóa kinh doanh có điều kiện phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

– Công ty bán hàng đa cấp tiến hành thủ tục ký quỹ tại một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam, công ty bán hàng đa cấp phải tiến hành ký quỹ tương đương 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn 5 tỷ tại ngân hàng nơi đặt trụ sở chính để đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ của công ty đối với người tham gia bán hàng đa cấp khi công ty chấm dứt hoạt động. Công ty sẽ được hưởng lãi suất trên khoản tiền ký quỹ theo thỏa thuận với ngân hàng.

– Công ty phải quy định rõ các quy định làm việc, quy tắc hoạt động, chương trình trả thưởng, chương trình đào tạo cơ bản không trái quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

– Về điều kiện thành viên công ty, người đại diện công ty bán hàng đa cấp phải là cá nhân chưa từng giữ chức vụ sau đây tại DN kinh doanh đa cấp bị thu hồi GCN đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

+ Công ty hợp danh: là thành viên hợp danh có đóng góp phần vốn góp và phải chịu trách nhiệm với phần vốn góp của mình đối với các hoạt động đầu tư kinh doanh của công ty.

+ Doanh nghiệp tư nhân: chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân, phải chịu trách nhiệm vô hạn đối với các khoản nợ và các hoạt động kinh doanh của công ty.

+ Công ty TNHH: là thành viên góp vốn, chịu trách nhiệm hữu hạn đối với công ty tương ứng với phần vốn đã góp.

+ Công ty cổ phần: là cổ đông sáng lập, chịu trách nhiệm hữu hạn đối với các hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần.

–  Công ty đăng ký hoạt động hình thức bán hàng đa cấp phải có hệ thống công nghệ thông tin quản lý, phần mềm quản lý để quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp trong công ty, trang thông tin điện tử để cung cấp thông tin về doanh nghiệp và hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp;

– Công ty bán hàng đa cấp phải có hệ thống thông tin liên lạc như liên lạc qua internet, các phương tiện điện thoại để tiếp nhận, giải quyết khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp.

2. Hồ sơ để thành lập công ty bán hàng đa cấp

Bản hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp sau đây bao gồm các tài liệu đều phải có xác nhận đóng dấu  của doanh nghiệp:

–  Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp theo mẫu số 01 của Nghị định 40/2018/NĐ-CP tại Phụ lục,

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng thực chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các loại văn bản, giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác phù hợp quy định của pháp luật.

– Danh sách các thành viên trong công ty, doanh nghiệp kèm theo bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân như: CMND, căn cước công dân, hộ chiếu đối với cá nhân là người Việt Nam; hộ chiếu và văn bản, giấy tờ đăng ký tạm trú do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam;

– Bảng thống kê tài liệu liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp, công ty bao gồm:

a) Mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp;

b) Kế hoạch trả thưởng;

c) Chương trình đào tạo cơ bản;

d) Quy tắc hoạt động.

– Văn bản thống kê danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp của doanh nghiệp như: Tên mặt hàng, chủng loại hàng hóa, xuất xứ hàng hóa, các quy định về quy cách đóng gói, chế độ bảo hành sản phẩm, giá bán và số điểm thưởng quy đổi tương ứng với giá bán, thời điểm áp dụng.

– Bản chính giấy xác nhận ký quỹ ngân hàng thương mại nơi công ty ký quỹ cung cấp.

– Bảng tài liệu giải trình số kỹ thuật về hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh đa cấp.

– Văn bản chứng minh doanh nghiệp có trang thông tin điện tử đáp ứng quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh đa cấp.

– Văn bản chứng minh doanh nghiệp có đầy đủ hệ thống thông tin liên lạc để tiếp nhận, giải quyết khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh đa cấp của công ty.

3. Thủ tục thành lập công ty bán hàng đa cấp

– Doanh nghiệp bạn nộp hồ sơ theo quy định cho Bộ Công thương.

– Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Bộ Công Thương có trách nhiệm kiểm tra đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Bộ Công Thương thông báo bằng văn bản để doanh nghiệp đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp sửa đổi, bổ sung hồ sơ không quá 30 ngày.

– Sau khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Công Thương thông báo cho doanh nghiệp nộp phí thẩm định. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo nếu doanh nghiệp không nộp phí thẩm định Bộ Công Thương sẽ trả lại hồ sơ cho doanh nghiệp.

–  Trong thời hạn 20 ngày làm việc Bộ Công Thương thẩm định hồ sơ kể từ ngày nhận được phí thẩm định. Nội dung tiến hành thẩm định bao gồm:

+ Xác nhận tính xác thực của văn bản ký quỹ tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp ký quỹ.

+ Thẩm định nội dung trong hồ sơ, tài liệu đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp có phù hợp với quy định của pháp luật.

– Đối với trường hợp hồ sơ của doanh nghiệp bạn chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định như trên, Bộ Công Thương sẽ thông báo bằng văn bản yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ để phù hợp với quy định pháp luật. Doanh nghiệp, công ty được nộp bổ sung hồ sơ một lần trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Bộ Công Thương ban hành thông báo.

Và thời hạn thẩm định hồ sơ sửa đổi, bổ sung của Bộ Công thương là 15 ngày làm việc kể từ ngày Bộ Công Thương nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung của doanh nghiệp.

Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến hồ sơ, thủ tục thành lập công ty bán hàng đa cấp. Mọi thắc mắc về vấn đề pháp lý vui lòng liên hệ với chúng tôi tại văn phòng công ty hoặc qua hotline tư vấn doanh nghiệp miễn phí 24/7: 0968.29.33.66