Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài Việt Nam

Trình tự và thủ tục thực hiện việc thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam do công ty tư vấn Việt Luật tư vấn hướng dẫn tới khách hàng.

Công ty bạn có trụ sở tại nước ngoài ,hiện tại bạn đang có nhu cầu thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam, bạn đang gặp vướng mắc về thủ tục pháp lý và hàng tá vấn đề liên quan đến nội dung này, bạn thực sự cần giúp đỡ và Việt Luật chính là giải pháp hữu hiệu nhất, tiết kiệm chi phí và thời gian nhất cho bạn. Hãy nhấc máy lên và liên hệ ngay với chúng tôi theo tổng đài tư vấn trực tuyến : 1900 6199 hay đường dây nóng 24/7 : 0965 999 345 , ngay lúc này các tư vấn viên chuyên nghiệp đã sẫn sàng hỗ trợ bạn thực hiện các công việc cần thiết với nội dung cơ bản như sau:

>>> Xem thêm: Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

thanh-lap-chi-nhanh-cong-ty-nuoc-ngoai-tai-viet-nam
Tư vấn thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Điều kiện để thương nhân nước ngoài thành lập chi nhánh tại Việt Nam

Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau:

 • Là thương nhân được pháp luật nước nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp;
 • Đã hoạt động không dưới 05 năm, kể từ khi thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp.

Giấy phép thành lập Chi nhánh tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài có thời hạn 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài trong trường hợp pháp luật nước ngoài có quy định thời hạn Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân nước ngoài.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép

 • Bộ Công Thương là cơ quan cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài.

Điều kiện chung về hồ sơ cấp Giấy phép thành lập của Chi nhánh

 • Các giấy tờ do cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp hay xác nhận phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Bản sao các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp hay xác nhận phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Các trường hợp không cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh

 • Không đáp ứng được các quy định tại mục 1 nêu trên.
 • Thương nhân nước ngoài chỉ kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Thương nhân nước ngoài đề nghị cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh trong thời gian 02 năm, kể từ ngày bị thu hồi Giấy phép thành lập tại Việt Nam.
 • Có bằng chứng cho thấy việc thành lập Chi nhánh gây phương hại đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và sức khoẻ của nhân dân, làm huỷ hoại tài nguyên, phá huỷ môi trường.
 • Nộp hồ sơ không hợp lệ và không bổ sung đủ hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.

Thời hạn cấp Giấy phép thành lập chi nhánh

 • Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thương mại hoàn thành việc thẩm định và cấp cho thương nhân nước ngoài Giấy phép thành lập Chi nhánh và gửi bản sao Giấy phép tới Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Thương mại, cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan công an cấp tỉnh nơi Chi nhánh đặt trụ sở;
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép phải thông báo bằng văn bản để thương nhân nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ
 • Ngay sau khi hết thời hạn nêu trên mà không cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh, Bộ Thương mại phải thông báo băng văn bản cho thương nhân nước ngoài về lý do không cấp giấy phép;

Thông báo hoạt động

Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép Chi nhánh phải đăng báo viết hoặc báo điện tử được phép phát hành tại Việt Nam trong 03 số liên tiếp về những nội dung sau đây:

 • Tên, địa chỉ trụ sở của Chi nhánh;
 • Tên, địa chỉ trụ sở của thương nhân nước ngoài
 • Người đứng đầu Chi nhánh;
 • Số, ngày cấp, thời hạn của Giấy phép thành lập Chi nhánh, cơ quan cấp;
 • Nội dung hoạt động của Chi nhánh.

Trong thời hạn quy định trên, Chi nhánh phải chính thức hoạt động và thông báo cho Bộ Thương mại và Sở Thương mại nơi Chi nhánh đặt trụ sở về việc mở cửa hoạt động tại trụ sở đã đăng ký.

thanh-lap-chi-nhanh-cong-ty-nuoc-ngoai-tai-viet-nam-1

Nội dung hoạt động của Chi nhánh

 • Chi nhánh được tiến hành các hoạt động ghi trong Giấy phép thành lập và phù hợp với quy định của pháp luật
 • Trường hợp Chi nhánh hoạt động trong các lĩnh vực mà pháp luật quy định phải có điều kiện thì Chi nhánh chỉ được hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định
 • Điều kiện hoạt động kinh doanh là yêu cầu mà Chi nhánh phải có hoặc phải thực hiện khi tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể, được thể hiện bằng Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, chứng nhận bảo hiểm nghề nghiệp, yêu cầu về vốn pháp định hoặc yêu cầu khác được quy định theo pháp luật về doanh nghiệp.

 Mở tài khoản

 • Chi nhánh được mở tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ, bằng đồng Việt Nam tại Ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam phục vụ cho hoạt động của Chi nhánh
 • Trong trường hợp đặc biệt, Chi nhánh được mở tài khoản tại Ngân hàng ở nước ngoài sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận. Chi nhánh có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tình hình sử dụng tài khoản mở ở nước ngoài.
 • Việc mở, sử dụng và đóng tài khoản của Chi nhánh thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Quyền và nghĩa vụ của Chi nhánh và người đứng đầu Chi nhánh

Chi nhánh, người đứng đầu Chi nhánh thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Thương mại và các quy định sau:

 • Chi nhánh không được thực hiện chức năng đại diện cho thương nhân khác, không được cho thuê lại trụ sở Chi nhánh.
 • Người đứng đầu Chi nhánh của thương nhân nước ngoài không được kiêm nhiệm các chức vụ sau:
 • Người đứng đầu Văn phòng đại diện của cùng thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;
 • Người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh của một thương nhân nước ngoài khác tại Việt Nam.

Nghĩa vụ của thương nhân nước ngoài đối với Chi nhánh

 • Thương nhân nước ngoài phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về toàn bộ hoạt động của Chi nhánh của mình tại Việt Nam
 • Người đứng đầu Chi nhánh phải chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình và của Chi nhánh theo pháp luật Việt Nam trong trường hợp thực hiện các hoạt động ngoài phạm vi được ủy quyền
 • Ít nhất là 15 ngày trước khi Chi nhánh chấm dứt hoạt động, thương nhân nước ngoài, Chi nhánh có nghĩa vụ thanh toán xong các khoản nợ và các nghĩa vụ khác với nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật
 • Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày chấm dứt hoạt động của Chi nhánh thương nhân nước ngoài có nghĩa vụ thanh toán xong các khoản nợ và các nghĩa vụ khác với nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Giai đoạn 1: Tiếp nhận thông tin, yêu cầu từ khách hàng có nhu cầu thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam
Giai đoạn 2.  Tư vấn các quy định của pháp lýliên quan đến vấn đề thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam và các vấn đề liên quan trong quá trình thành lập
Giai đoạn 3: Thực hiện công việc theo ủy quyền của khách hàng tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm xin cấp phép hoạt động chi nhánh cho thương nhân nước ngoài
Giai đoạn 4.  Nhận kết quả cuối cùng đồng thời thực hiện bàn giao, thanh lý hợp đồng

Giai đoạn 5: Tư vấn hỗ trợ khách hàng hậu thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Dịch vụ liên quan mà chúng tôi cung cấp tới khách hàng : Thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam