Tag Archives: Xây dựng bảng lương

Xây dựng bảng lương cho doanh nghiệp trong năm 2018

xay-dung-thang-bang-luong-2018

Xây dựng bảng lương cho doanh nghiệp trong năm 2018 được chúng tôi thu thập. Việc xây dựng bảng lương năm 2018 cho doanh nghiệp phải đáp ứng được nguyên tắc tại Điều 7 của Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền lương Cụ thể, gồm các nguyên tắc sau đây […]