Tag Archives: thông báo tài khoản ngân hàng

Thủ tục thông báo số tài khoản ngân hàng lên sở kế hoạch và đầu tư

THỦ TỤC THÔNG BÁO SỐ TÀI KHOẢN NG N HÀNG LÊN SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ – * Giá dịch vụ: 300.000 VNĐ (Ba trăm nghìn đồng Việt Nam) Thủ tục thông báo số tài khoản ngân hàng lên sở kế hoạch và đầu tư Theo quy định hiện nay, việc một doanh nghiệp phải […]