Tag Archives: Thay đổi đăng ký kinh doanh

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

thu-tuc-thay-doi-dang-ky-kinh-doanh

Vì một lý do khách quan nào đó mà doanh nghiệp của bạn cần phải thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như: thay đổi địa chỉ, thay đổi tên công ty, thay đổi ngành nghề trong năm 2018 THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH – CÔNG TY VIỆT LUẬT – HOTLINE TƯ […]

Thay đổi đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân

thay-doi-dang-ky-kinh-doanh-doanh-nghiep-tu-nhan

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ […]

Thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

thay-doi-dang-ky-kinh-doanh-cong-ty-co-phan

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp cực kỳ phổ biến tại Việt Nam hiện nay bởi tính chi tiết và pháp lý trong cơ cấu tổ chức. Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp cực kỳ phổ biến tại Việt Nam hiện nay bởi tính chi tiết và pháp lý […]

Thay đổi đăng ký kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên

thay-doi-giay-phep-kinh-doanh-cong-ty-tnhh-2-thanh-vien

Công ty TNHH 2 thành viên là loại hình công ty phổ biến tại Việt Nam hiện nay bởi tính gọn nhẹ về thủ tục pháp lý Công ty TNHH 2 thành viên là loại hình công ty phổ biến tại Việt Nam hiện nay bởi tính gọn nhẹ về thủ tục pháp lý và […]

Thay đổi đăng ký kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên

Năm 2017 công ty TNHH 1 thành viên có nhu cầu thay đổi đăng ký kinh doanh thì theo Luật doanh nghiệp 2014 được thay đổi những mục nào? Năm 2017 công ty TNHH 1 thành viên có nhu cầu thay đổi đăng ký kinh doanh thì theo Luật doanh nghiệp 2014 được thay đổi những mục […]

Dịch vụ thay đổi địa chỉ doanh nghiệp

dich-vu-thay-doi-dia-chi-cong-ty

Để thuận lợi cho công việc kinh doanh của doanh nghiệp, tìm kiếm thêm khách hàng tiềm năng hay một lý do nào đó mà công ty, doanh nghiệp của bạn cần phải thay đổi trụ sở. Để thuận lợi cho công việc kinh doanh của doanh nghiệp, tìm kiếm thêm khách hàng tiềm năng […]