Tag Archives: thay đổi đăng ký doanh nghiệp

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

thu-tuc-thay-doi-dang-ky-kinh-doanh

Vì một lý do khách quan nào đó mà doanh nghiệp của bạn cần phải thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như: thay đổi địa chỉ, thay đổi tên công ty, thay đổi ngành nghề trong năm 2018 THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH – CÔNG TY VIỆT LUẬT – HOTLINE TƯ […]

Thay đổi đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân

thay-doi-dang-ky-kinh-doanh-doanh-nghiep-tu-nhan

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ […]