Tag Archives: Luật xuất nhập cảnh

Luật xuất nhập cảnh

luat-xuat-nhap-canh

Nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người nước ngoài  thực hiện nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh tại Việt Nam và các cơ quan nhà nước dễ dàng trong việc quản lý thì Luật xuất nhập cảnh Nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người nước ngoài  thực hiện nhập cảnh, […]