Tag Archives: Luật thuế

Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014

Việt Luật cung cấp tới khách hàng  toàn bộ văn bản về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 71/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm […]

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Việt Luật chia sẻ và hướng dấn tới quý khách hàng luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung Việt Luật chia sẻ và hướng dấn tới quý khách hàng luật thuế thu nhập doanh nghiệp hay Luật số: 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung nếu quý khách còn có những vướng mắc về loại thuế […]