Tag Archives: Luật đầu tư công

Luật đầu tư công

luat-dau-tu-cong

Với mục đích điều chỉnh, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động này Với mục đích điều chỉnh, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động […]