Tag Archives: luật đầu tư

Nhà đầu tư nước ngoài là gì?

nha-dau-tu-nuoc-ngoai-la-gi

Việt Luật xin chia sẻ tới quý khách hàng đôi nét về nhà đầu tư nước ngoài, vai trò cụ thể, quyền và nghĩa vụ của khái niệm này Nhà đầu tư nước ngoài là gì? Nhà đầu tư nước ngoài có vai trò như thế nào đối với nền kinh tế nước ta hiện […]

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Từ ngày 01/01/2017 Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư Từ ngày 01/01/2017 Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư với những nội dung chính như […]