Tag Archives: Kê khai thuế giá trị gia tăng

Kê khai thuế Giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp chế xuất

cong-van-4107tct-kk.png

Mới đây, Tổng Cục Thuế thuộc Bộ Chính đã ban hành Công văn 4107/TCT-KK mục đích hướng dẫn về vấn đề khai thuế đối với doanh nghiệp chế xuất (DNCX) như sau: Hướng dẫ kê khai thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp chế xuất. Mới đây, Tổng Cục Thuế thuộc Bộ Chính […]