Tag Archives: Kê khai thuế

Kê khai thuế Giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp chế xuất

cong-van-4107tct-kk.png

Mới đây, Tổng Cục Thuế thuộc Bộ Chính đã ban hành Công văn 4107/TCT-KK mục đích hướng dẫn về vấn đề khai thuế đối với doanh nghiệp chế xuất (DNCX) như sau: Hướng dẫ kê khai thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp chế xuất. Mới đây, Tổng Cục Thuế thuộc Bộ Chính […]

Kế toán thuế là gì

ke-toan-thue-la-gi

Kế toán thuế là gì? Công việc của 1 kế toán thuế doanh nghiệp là như thế nào? Theo tính toán của 1 số chuyên gia về lĩnh vực phân tích và tìm kiếm từ khóa của người Việt Nam về lĩnh vực kế toán thuế thì câu hỏi ” kế toán thuế là gì? […]