Tag Archives: hộ kinh doanh

Thủ tục cấp mã số thuế cho hộ kinh doanh

THỦ TỤC XIN CẤP MÃ SỐ THUẾ CHO HỘ KINH DOANH – Hộ kinh doanh, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh sau khi thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép đăng ký hộ kinh doanh tại Uỷ ban nhân dân Quận Thủ tục xin cấp mã số thuế cho hộ kinh doanh Hộ […]

Nên thành lập công ty hay hộ kinh doanh

nen-thanh-lap-cong-ty-hay-ho-kinh-doanh-min

Có nhiều người muốn tiến hành hoạt động kinh doanh nhưng chưa biết được loại hình kinh doanh phù hợp với nhu cầu của mình, còn băn khoăn giữa việc thành lập công ty hay thành lập hộ kinh doanh. Vậy ưu và nhược điểm của từng loại hình kinh doanh ra sao và hiện […]