Tag Archives: giải thể công ty tnhh 1 thành viên

Giải thể công ty TNHH 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

giai-the-cong-ty-do-to-chuc-lam-chu-so-huu

Vậy trong trường hợp nào công ty tiến hành giải thể và thủ tục giải thể công ty tnhh 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được thực hiện như thế nào? Công ty TNHH 01 thành viên có thể được thành lập bởi 01 cá nhân hoặc 01 tổ chức để tiến hành […]