Tag Archives: Giải thể

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty

giai-the-chi-nhanh-cong-ty-min

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty Căn cứ theo những nội dung được quy định trong luật doanh nghiệp hiện hành chi nhánh được coi là một đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp và chi nhánh trực thuộc mối quan hệ hai chiều gắn bó song song. Để đáp […]