Tag Archives: Điều tra doanh nghiệp

Điều tra doanh nghiệp

dieu-tra-doanh-nghiep-2018

Tiến hành điều tra doanh nghiệp được Luật thống kê quy định như thế nào ? Theo quy định của Luật Thống kê và chương trình điều tra thống kê hằng năm, từ ngày 1/4, Tổng cục Thống kê tiến hành điều tra doanh nghiệp trên phạm vi cả nước. Cuộc điều tra doanh nghiệp […]