Tag Archives: công ty hợp danh

Công ty hợp danh là gì?

cong-ty-hop-danh-la-gi

Công ty hợp danh là gì? Công ty hợp danh có được thuê giám đốc không? Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân không? Công ty hợp danh luật doanh nghiệp 2014 và những điều cần thiết về loại hình doanh nghiệp này. Rất nhiều câu hỏi của khách hàng gửi về tới […]

Thành lập công ty hợp danh

dich-vu-thanh-lap-cong-ty-hop-danh

Việt Luật chia sẻ và hướng dẫn tới quý khách hàng quy trình, thủ tục, hồ sơ thành lập công ty hợp danh với nội dung cụ thể như sau: Công ty hợp danh là gì ? Thủ tục và trình tự thành lập công ty hợp danh được tiến hành như thế nào ? […]