Tag Archives: biểu mẫu doanh nghiệp

Mẫu đơn xin cấp lại giấy phép kinh doanh

Mẫu đơn xin cấp lại giấy phép kinh doanh là mẫu đơn được sử dụng trong thủ tục hành chính xin cấp lại đăng ký kinh doanh do bị mất, thất lạc, do thiên tai, bão lũ và các nguyên nhân khách quan khác. Việt Luật xin giới thiệu tới quý khách hàng toàn bộ nội […]

Hợp đồng hợp tác kinh doanh

hop-tac-kinh-doanh

Nhằm mục đích tạo sự ràng buôc pháp lý giữa các bên hợp tác trong vấn đề kinh doanh, tránh những rỏi ra không đáng có thì hợp đồng hợp tác kinh doanh là một loại hợp đồng thể hiện đầy đủ được những ý chí và nguyện vọng của các bên tham gia kí […]