Sửa đổi thuế thu nhập cá nhân

Sửa đổi thuế thu nhập cá nhân – giảm thuế cho người thu nhập thấp. Quy định của Bộ Tài Chính như thế nào trong năm 2018, mời quý khách theo dõi

Bộ Tài chính tiếp tục công bố Dự thảo lần 2 Luật sửa đổi 5 loại thuế, trong đó có thuế thu nhập cá nhân. Trước đó tại Dự thảo lần 1, chỉ có 1 phương án tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công thì nay bổ sung thêm phương án thứ 2.

Để các bạn dễ hình dung, sau đây Việt Luật trích dẫn 3 biểu thuế lũy tiến từng phần đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công bao gồm hiện tại và 2 phương án tại Dự thảo:

sua-thue-thu-nhap-ca-nhan

Xem thêm: Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Luật thuế thu nhập cá nhân hiện tại:

Bậc thuếPhần tính thuế thu nhập/nam( triệu đồng)Phần thu nhập tính thuế/thang( triệu đồng)Thuế suất (%)
1Đến 60Đến 55
2Trên 60 đến 120Trên 5 đến 1010
3Trên 120 đến 216Trên 10 đến 1815
4Trên 216 đến 384Trên 18 đến 3220
5Trên 384 đến 624Trên 32 đến 5225
6Trên 624 đến 960Trên 52 đến 8030
7Trên 960Trên 8035

 

Căn cứ pháp lý : Luật thuế thu nhập cá nhân 2007

Phương án thay đổi thứ 1

Bậc thuếPhần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)Thuế suất (%)
1Đến 55
2Trên 5 đến 1010
3Trên 10 đến 4015
4Trên 40 đến 8020
5Trên 8025

Cụ thể, cá nhân có thu nhập tính thuế hiện đang ở bậc 1 sẽ không bị ảnh hưởng, các cá nhân hiện đang nộp thuế từ bậc 2 trở lên sẽ được giảm thuế so với hiện nay (ví dụ, cá nhân có thu nhập tính thuế 10 triệu/tháng sẽ được giảm 250.000 đồng/tháng, cá nhân có thu nhập tính thuế 30 triệu/tháng sẽ được giảm 850.000/tháng, cá nhân có thu nhập tính thuế 40 triệu/tháng sẽ được giảm 750.000 đồng/tháng, cá nhân có thu nhập tính thuế 80 triệu đồng sẽ được giảm 650.000 đồng/tháng…).

Phương án thay đổi thứ 2

Bậc thuếPhần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)Thuế suất (%)
1Đến 55
2Trên 5 đến 1010
3Trên 10 đến 4015
4Trên 40 đến 8020
5Trên 8025

 

Cá nhân hiện đang có thu nhập ở bậc 1, bậc 2 sẽ không bị ảnh hưởng, cá nhân có thu nhập từ bậc 3 trở lên sẽ tăng thuế so với hiện tại, tuy nhiên mức tăng thêm so với thu nhập của người có thu nhập cao không lớn.

Ví dụ: cá nhân có thu nhập tính thuế 15 triệu đồng/tháng sẽ nộp thêm 250.000 đồng/tháng, cá nhân có thu nhập tính thuế 30 triệu đồng/tháng sẽ nộp thêm 400.000 đồng/tháng, cá nhân có thu nhập tính thuế 50 triệu đồng/tháng sẽ nộp thêm 500.000 đồng/tháng, cá nhân có thu nhập tính thuế 80 triệu đồng/tháng sẽ nộp thêm 650.000 đồng/tháng.

Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí về thuế: 1900 6199 or dịch vụ kế toán thuế trọn gói 0983908709

Nguồn: thuvienphapluat