So sánh đặc điểm của công ty TNHH 1 thành viên và công ty TNHH 2 thành viên

Bạn đang phân vân về  đặc điểm giữa công ty TNHH 1 thành viên và công ty TNHH 2 thành viên  vì chưa nắm rõ được cơ cấu về tổ chức hoạt động

Bạn đang phân vân và đang còn mơ hồ về việc phân biệt đặc điểm giữa công ty TNHH 1 thành viên và công ty TNHH 2 thành viên  vì chưa nắm rõ được cơ cấu về tổ chức hoạt động, tư cách pháp lý hay số vốn quy định ? 2 loại hình công y này có điểm giống và khác nhau như thế nào? Dưới đây Tư vấn Việt Luật xin chia sẻ và giải đáp những vướng mắc trên qua bảng so sánh cụ thể của chúng tôi như sau:
Xem thêm dịch vụ của chúng tôi về 2 loại hình doanh nghiệp phổ biến này tại Việt Nam :

 • Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên
 • Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên

phan-biet-cong-ty-tnhh-1-thanh-vien-cong-ty-tnhh-2-thanh-vien
Tư vấn pháp lý doanh nghiệp : 0965 999 345

 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁCÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊNCÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN
Số lượng thành viên
 •  1 người ( cá nhân,tổ chức)
 • < 2 –  50 người ( cá nhân, tổ chức
Trách nhiệm pháp lý của thành viên trong doanh nghiệp
 • Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty
 • Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp
Quy định pháp lý thành viênThành viên là chủ sở hữu  duy nhất có quyền chuyển nhượng một phần hay toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác

 •  Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty.
 • Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản
 • Thành viên muốn chuyển nhượng phần vốn góp của mình thì: phải chào bán vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện.
 •  Được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp sau khi công ty đã nộp đủ thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật
 • Được chia giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với phần vốn góp khi công ty giải thể hoặc phá sản

 

Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp
 • Không có Hội đồng thành viên  nếu chủ sở hữu là cá nhân hoặc chủ sỡ hữu là tổ chức có 1 đại diện.

Thành lập hội đồng thành viên khi chủ sở hữu là tổ chức có hai đại diện. Chỉ có một chủ sở hữu duy nhất bỏ vốn là có quyền quyết định cao nhất.

 • Có kiểm soát viên đôí với chủ sỡ hữu là tổ chức. không có kiểm soát viên đối với chủ sở hữu là cá nhân
 • Nếu không cần thiết thì Hội đồng thành viên không cần họp cũng được vì chủ sở hữu có quyền quyết định cao nhất

 

 • Hội đồng thàn viên.
 • Chủ tịch Hội đồng thành viên.
 • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
 • Ban kiểm soát (bắt buộc nếu có từ 11 thành viên trở lên)
Cơ cấu vốn và tăng giảm vốn điều lệ doanh nghiệpTăng vốn điều lệHình thức tăng:

 • Chủ sở hữu công ty đầu tưthêm
 • Huy động thêm vốn góp của người khác.

* Giảm vốn điều lệ: Không được giảm vốn điều lệ

* Chuyển nhượng vốn

 • Chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác
 • Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng một phần vốn điều lệ cho tổ chức, cá nhân khác thì công ty TNHH 1 thànhviên sẽ trở thành công ty TNHH 2  thành viên trở lên ( Xem thêm : Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp )
 • Công ty chỉ được chuyển nhượng khi đã thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác.

 

Hình thức tăng vốn điều lệ:

 • Tăng vốn góp của thành viên. bạn có thể xem thêm: Thay đổi vốn điều lệ công ty
 • Điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản tăng lên của công ty.
 • Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới

Hình thức giảm vốn điều lệ:

 • Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn hai năm, kể từ ngày đăng ký kinh doanh; đồng thời vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên.
 • Mua lại phần vốn góp theo quy định tại Điều 44 của Luật doanh nghiệp 2014
 • Điều chỉnh giảm mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản giảm xuống của công ty.

Chuyển nhượng vốn 

 • Muốn chuyển nhượng phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại trong công ty theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện

 

Trên đây là những đặc điểm giống và khác nhau của 2 loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, mọi quy định quy tắc của công ty đều phải tuân thủ theo đầy đủ các quy định của pháp luật.

Nếu như có bất cứ thắc mắc nào trong quá trình chuẩn bị và thủ tục thành lập công ty bạn có thể liên hệ tới số điện thoại tổng đài tư vấn trực tuyến 1900 6199  của Việt Luật để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Xem thêm: Thay đổi thành viên công ty TNHH