Phân biệt giữa người đại diện pháp luật và chủ sở hữu công ty

Phân biệt giữa người đại diện pháp luật và chủ sở hữu công ty: Chủ sở hữu công ty là người đứng ra góp vốn vào công ty và là người có quyền và nghĩa vụ đối với công ty trong phạm vi phần vốn đã góp vào công ty,

Phân biệt giữa người đại diện pháp luật và chủ sở hữu công ty: Loại hình công ty TNHH một thành viên đang là một loại hình rất phổ biến hiện nay do sự đơn giản trong cơ cấu tổ chức và hoạt động, phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cá nhân mới tự đứng ra kinh doanh hoặc các doanh nghiệp muốn thành lập pháp nhân mới để phân chia hoạt động. Tuy nhiên loại hình công ty này có một vấn đề vẫn đang gây nhầm lẫn cho rất nhiều người là khái niệm chủ sở hữu công ty và người đại diện theo pháp luật. Nhiều người nhầm lẫn hai khái niệm này là một nhưng thực tế là không phải. Vậy 2 thực thể này khác nhau như thế nào?. Ở bài viết này chúng tôi giúp bạn phân biệt một số điểm khác nhau giữa hai khái niệm này để có thể hiểu rõ hơn.

Chủ sở hữu công ty là gì?

Chủ sở hữu công ty là người đứng ra góp vốn vào công ty và là người có quyền và nghĩa vụ đối với công ty trong phạm vi phần vốn đã góp vào công ty, là người trực tiếp được hưởng các lợi nhuận của công ty.  Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tương đương với thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc cổ đông của công ty cổ phần.

Người đại diện pháp luật công ty là gì?

Trong khi đó người đại diện theo pháp luật là người do chủ sở hữu thuê để thay mặt công ty giao dịch với khách hàng hoặc đại diện cho công ty trước các cơ quan nhà nước. Chủ sở hữu có thể kiêm luôn chức vụ người đại diện theo pháp luật hoặc thuê người khác đứng tên.

Chủ sở hữu công ty có thể là cá nhân hoặc tổ chức, ví dụ như khi một công ty cổ phần góp vốn để thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì công ty cổ phần đó chính là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn. Và một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chỉ được phép có một chủ sở hữu, là người nắm giữ toàn bộ số vốn của công ty đấy. Còn người đại diện theo pháp luật của công ty chỉ có thể là cá nhân và một công ty có thể nhiều người đại diện theo pháp luật.

Về quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu và người đại diện cũng có sự khác biệt rõ ràng. Với cương vị là người nắm giữ vốn của công ty, chủ sơ hữu có toàn quyền quyết định đối với phần lớn các vấn đề của công ty. Còn người đại diện theo pháp luật người nhiệm vụ đại diện cho công ty làm việc với khách hàng  và đại diện trước pháp luật. Ngoài ra thì còn tùy thuộc vào việc người đó nắm giữ chức danh gì trong công ty để có thêm các quyền và nghĩa vụ của chức danh đó theo luật doanh nghiệp và điều lệ công ty quy định. Tuy chủ sở hữu là người nắm quyền quyết định nhưng thông thường các hoạt động của công ty sẽ do người đại diện theo pháp luật trực tiếp điều hành. Xuất phát từ việc người đại diện không phải là người đầu tư vốn kinh doanh dẫn đến việc người này có thể tư lợi cho bản thân và không toàn lực cho công ty như chủ sở hữu, hơn nữa việc giám sát hoạt động của người đại diện không phải là vấn đề đơn giản. Do đó chủ sở hữu công ty khi lựa chọn người đại diện cần lựa chọn người đáng tin cậy và có cùng ý chí với mình.

Chủ sở hữu có quyền làm thay đổi người đại diện pháp luật

Một vấn đề nữa đó là chủ sở hữu sẽ trực tiếp được hưởng lợi tức từ hoạt động kinh doanh của công ty trong phạm vi vốn mà người này đã góp vào công ty. Còn lợi ích mà người đại diện được hưởng là từ lương và thưởng mà chủ sở hữu chi trả. Do vậy việc cân bằng được lợi ích cho người đại diện cũng là một biện pháp để chủ sở hữu có thể kiểm soát được sự cống hiến của người đại diện theo pháp luật đối với công ty.

Hiện nay thì rất nhiều công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên để chủ sở hữu kiêm luôn làm người đại diện theo pháp luật của công ty. Việc này có ưu điểm là chủ sở hữu sẽ không cần phải lo ngại về sự trung thành của người đại diện theo pháp luật đối với công ty như ở trên, và có thể toàn quyền xử lý các vấn đề của công ty cũng như trực tiếp tham gia việc kinh doanh hàng ngày, mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp.

Để được tư vấn cụ thể hơn về vấn đề này, hãy liên hệ với Công ty Việt Luật qua số điện thoại 02436.856.856 / 0965.999.345 Ms.Liên (Email: congtyvietluathanoi@gmail.com)

Các nội dung liên quan đến thành lập doanh nghiệp

https://tuvanvietluat.com/tu-van-thanh-lap-cong-ty