Category Archives: Luật doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp số 60/2005/qh11

Mặc dù đã hết hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015 nhưng những văn bản mà nội dung của Luật doanh nghiệp 2005 vẫn còn được rất nhiều bạn đọc Mặc dù đã hết hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015 nhưng những văn bản mà nội dung của Luật doanh nghiệp 2005 vẫn còn được rất […]

Quyết định Số:337/QĐ-BKH – Nội dung ngành kinh tế Việt Nam

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số:337/QĐ-BKH                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU […]