Category Archives: Chưa được phân loại

Luật xuất nhập cảnh

luat-xuat-nhap-canh

Nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người nước ngoài  thực hiện nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh tại Việt Nam và các cơ quan nhà nước dễ dàng trong việc quản lý thì Luật xuất nhập cảnh Nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người nước ngoài  thực hiện nhập cảnh, […]

Luật sở hữu trí tuệ mới nhất

Việt Luật cung cấp tới khách hàng Luật sở hữu trí tuệ mới nhất và hiệu lực chính xác nhất QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 50/2005/QH11 Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2005   QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG […]