Category Archives: Kế toán – thuế

Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014

Việt Luật cung cấp tới khách hàng  toàn bộ văn bản về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 71/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm […]

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Việt Luật chia sẻ và hướng dấn tới quý khách hàng luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung Việt Luật chia sẻ và hướng dấn tới quý khách hàng luật thuế thu nhập doanh nghiệp hay Luật số: 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung nếu quý khách còn có những vướng mắc về loại thuế […]

Luật kế toán 2015

Việt Luật chia sẻ và giới thiệu tới khách hàng và bạn đọc toàn bộ nội dung Luật số: 88/2015/QH13 do Bộ Tài Chính ban hành và hướng dẫn về kế toán 2015 Việt Luật chia sẻ và giới thiệu tới khách hàng và bạn đọc toàn bộ nội dung Luật số: 88/2015/QH13 do Bộ […]

Thông tư Số: 156/2013/TT-BTC

THÔNG TƯ 156/2013/TT-BTC HƯỚNG DẪN LUẬT QUẢN LÝ THUẾ; LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ NGHỊ ĐỊNH 83/2013/NĐ-CP DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH. Số hiệu: 156/2013/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày […]

Quyết định Số 2815/QĐ-BTC

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ THUẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ TÀI CHÍNH BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; […]