Hợp đồng thuê nhà

Khi bạn đi thuê nhà hay cho người khác thuê nhà thì luôn cần một hợp đồng pháp lý có thể ràng buộc 2 bên bằng những điều khoản mang tính bắt buộc thi hành một cách nghiêm túc. Vậy hợp đồng thuê nhà đó có nội dung như thế nào? Việt Luật xin gửi tới quý khách mẫu văn bản này để tham khảo và sử dụng khi cần thiết.

Phụ lục hợp đồng thuê nhà 

>>> Hợp đồng hợp tác kinh doanh

hop-dong-thue-nha

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

 

Hôm nay, ngày  21  tháng 01 năm 2017, Số 129E, Ngõ 281 Trương Định, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  chúng tôi gồm:

 

I. BÊN CHO THUÊ NHÀ (Bên A)

Đại diện: Ông NGUYỄN VĂN TOÀN          Năm sinh: 17/06/1987

CMND: 031436507

Địa chỉ thường trú : Tổ 12, Đăng Hải, Hải An, Hải Phòng.

Bên A là chủ sở hữu hợp pháp của Căn nhà tại Số 129E, Ngõ 281 Trương Định, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

II. BÊN THUÊ NHÀ (Bên B)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DTH

Mã số thuế: 0107711461

Đại diện: Ông TẠ ĐĂNG ĐOÀN         Năm sinh: 20/04/1986  Chức vụ: Giám đốc

CMND: 121670543   Cấp ngày:  24/02/2004    Nơi cấp: Công an Bắc Giang

Hộ khẩu thường trú:  Thôn Thum Mới, Xã Quỹ Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Băc Giang, Việt Nam

Sau khi trao đổi và bàn bạc, hai bên thoả thuận giao kết Hợp đồng thuê văn phòng với các nội dung sau:

Điều 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý cho bên B thuê vị trí đặt văn phòng để đăng ký thành lập công ty tại  Số 129E, Ngõ 281 Trương Định, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2: THỜI HẠN THUÊ NHÀ

Bên A nhất trí cho bên B thuê văn phòng tại Điều 1 với thời hạn là 02 năm kể từ ngày 21/01/2017 đến hết ngày 21/01/2019.

Khi hết thời hạn thuê, nếu 2 bên có nhu cầu thuê và cho thuê, hai bên thỏa thuận gia hạn hợp đồng.

Điều 3 : DIỆN TÍCH CHO THUÊ

Theo sự thỏa thuận của hai bên , bên A cho bên B thuê địa điểm đặt trụ sở kinh doanh theo số 0107711461 do sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 19/01/2017với phần diện tích là 30.9 m2 .

Điều 4: GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

3.1 Giá thuê 4.000.000 (Bốn triệu đồng chẵn)

3.2 Giá tiền thuê tại khoản 3.1 chưa bao gồm tiền điện, nước, điện thoại , internet và các phí dịch vụ khác.

3.3 Sau 01 năm Giá thuê sẽ thay đổi theo biến động thị trường và sự thoả thuận giữa hai bên.

3.4 Phương thức thanh toán: Bằng tiền mặt, bên B thanh toán tiền thuê nhà theo quý (03 tháng/lần), lần đầusau 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

– Giá thuê nhà nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí của nhà nước. Thuế, phí phát sinh từ hoạt động kinh doanh của bên nào sẽ do bên đấy chịu.

– Phí dịch vụ phát sinh (nếu có) thanh toán 1 lần/tháng.

 

Điều 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1 Bên A cung cấp cho bên B sổ đỏ phô tô của ngôi nhà

4.2 Bên A có quyền chấm dứt Hợp đồng thuê nhà bất cứ lúc nào nêu bên B không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các điều khoản đã ký kết trong Hợp đồng.

Điều 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

5.1 Bên B phải thanh toán tiền thuê nhà, tiền điện, nước và các phí dịch vụ khác đầy đủ và đúng thời hạn như Điều 3 của Hợp đồng này.

5.2 Bên B không được tự ý chuyển nhượng lại Hợp đồng thuê nhà cho bất cứ ai nếu không có sự đồng ý của bên A.

5.3 Chịu trách nhiệm thanh toán các khoản thuế thuê nhà cùng bên A (nếu có)

5.4 Trước khi kết thúc Hợp động 30 ngày bên B phải có trách nhiệm báo trước cho bên A có tiếp tục thuê nữa hay không.

Điều 7: Giải quyết tranh chấp

6.1 Các bên cam kết sẽ thông báo cho nhau kịp thời mọi vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp dồng.

6.2 Khi có bất cứ tranh chấp nào xảy ra, trước tiên các bên sẽ giải quyết bằng thương lượng hoà giải. Nếu không giải quyết được sẽ được đưa tới cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của Pháp luật.

6.3 Trong quá trình giải quyết tranh chấp khi chưa có kết luận cuối cùng thì hai bên sẽ không có bất cứ hành vi nào gây  ảnh hưởng tới việc thực hiện Hợp đồng .

Hợp đồng này gồm 02 trang, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký kết.

 

        BÊN CHO THUÊ                                                                                                                 BÊN THUÊ

NGUYỄN VĂN TOÀN                                                                                                TẠ ĐĂNG ĐOÀN