Hợp đồng mua bán hàng hóa

Biểu mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa mới nhất được Việt Luật cập nhật và chia sẻ tới quý khách hàng

Hiện nay việc mua bán và trao đổi hàng hóa giữa các bên là vấn đề thường xuyên xảy ra, nhưng làm thế nào để có thể hợp thức hóa việc mua bán mà không làm trái pháp luật. Mặt khác khi xảy ra tranh chấp giữa các bên thì mua và bán có chứng cứ xác thực dựa vào đó làm bằng chứng, giải thích lí lẽ của mình. Đó chính là hợp đồng mua bán hàng hóa, vậy hợp đồng mua bán này có nội dung như thế nào? Việt Luật  xin chia sẻ tới quý khách hàng nội dung của dạng hợp đồng này cụ thể.

 • Mẫu hợp đồng góp vốn
 • Mẫu hợp đồng mua bán

hop-dong-mua-ban-hang-hoa

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———–

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ

Số     /20……/HĐMB

 

 • Căn cứ Bộ Luật Dân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày    tháng        năm 200…., tại …………. Chúng tôi gồm có:

BÊN MUA: Phạm Công Anh

Địa chỉ: Số 126 Chùa Láng – Đống Đa – Hà Nội

Điện thoại: 016256853688

Đại diện bởi:             Lê Thanh Hà

Chức vụ:  Giám Đốc

Mã số thuế:   0107612321

Tài khoản số: 266536842685363

Ngân hàng  Vietcombank

Sau đây gọi tắt là Bên A

 

BÊN BÁN:  TNHH 1 THÀNH VIÊN KÍNH MẮT ĐỒNG HỒ CÔNG MINH

Địa chỉ: 1234/1194/6 Đường Láng – Đống Đa – Hà Nội

Điện thoại:    023483152265

Đại diện bởi:   Nguyễn Hùng Ơn

Chức vụ:        Giám đốc Công ty.

Mã số thuế:   05041661336

Tài khoản số: 1635455682369      Tại ngân hàng: MB Láng Thượng

Sau đây gọi tắt là Bên B

 

 

 

 

 

Hai bên A và B thống nhất thoả thuận nội dung Hợp đồng như sau:

 

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ GIÁ CẢ

 

                                                                                                            Đơn vị tính: 1000đồng

STTTên hàng hoáĐơn vịSố lượngĐơn giá(VNĐ)Thành tiền(VNĐ)
1Đồng Hồ112.700.0002.700.000
2
3
4
5
6
7
8Cộng tiền hàngBằng chữ:Hai triệu bảy trăm nghìn đồng chẵn
9Thuế GTGT (   %)10
10Tổng tiền thanh toán2.700.000

 

Giá cả trên chưa bao gồm thuế Giá  trị gia tăng.

Hàng hoá do Bên Bán cung cấp phải đảm bảo đúng chất lượng (Có Giấy chứng nhẫn hàng hoá cung cấp đạt tiêu chuẩn chất lượng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền)

ĐIỀU 2: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

Thời hạn Hợp đồng là: 1 …tháng kể từ ngày      17/8/2017                    đến hết ngày    17/9/2017            .

ĐIỀU 3: THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Tổng số tiền Bên Mua phải Thanh toán cho Bên Bán là:  2.700.000        đồng/ lô hàng

 

(Bằng chữ:   Hai triệu bảy trăm ngàn đồng)

Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Thời hạn thanh toán:

Mỗi một lô hàng khi Bên B xuất ra Bên A sẽ thanh toán làm hai lần:

Lần 1: 2.7000.000. tổng giá trị lô hàng, ngay sau khi Bên B giao hàng.

Lần 2: …0…….. giá trị còn lại, sau …0…………ngày kể từ ngày Bên B giao hàng.

(Ngày được tính bao gồm cả ngày nghỉ và ngày lễ, ngày  tết)

Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Khi Bên A thanh toán tiền hàng theo các lần thanh toán, Bên B có nghĩa vụ ghi hoá đơn, chứng từ chứng nhận việc đã thanh toán của Bên A theo qui định của pháp luật.

ĐIỀU 4: THỜI ĐIỂM VÀ ĐỊA ĐIỂM CHUYỂN GIAO TÀI SẢN:

 

Bên bán chuyển giao tài sản cho Bên mua tại số 126 Chùa Láng- Đống Đa – Hà Nội….. trong thời hạn …3.. ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng;

 

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ CỦA BÊN BÁN

 1. Bên Bán chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng đối với toàn bộ các sản phẩm do Bên Bán cung cấp cho tới khi hàng đến khi còn bảo hành
 2. Bên Bán có nghĩa vụ giao hàng cho Bên mua tại số 126 Chùa Láng – Đống Đa – Hà Nội
 3. Bên Bán có nghĩa vụ cung cấp mọi chỉ dẫn cần thiết đối với việc bảo quản, sử dụng hàng hoá theo quy định của Hợp đồng này cho Bên mua.

ĐIỀU 6: NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA

 1. Bên mua có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ chi phí vận chuyển từ  kho xưởng của mình đến  khi nhận hàng
 2. Tổ chức tiếp nhận nhanh, an toàn, dứt điểm cho từng lô hàng.
 3. Thanh toán theo quy định tại Điều 7 Hợp đồng này.
 4. Chịu chi phí bốc dỡ từ xe xuống khi Bên Bán vận chuyển hàng hoá đến khi nhận được hàng

ĐIỀU 7: THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Sau  30. ngày kể từ ngày hai Bên đã thực hiện đầy đủ và nghiểm chỉnh các Điều khoản trong Hợp đồng này, mà không có vướng mắc gì thì Hợp đồng coi như đã được thanh lý.

ĐIỀU 8: PHẠT HỢP ĐỒNG VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NẾU XẢY RA TRANH CHẤP

Đối với Bên Bán:

 

 • Nếu Bên Bán không giao hàng đúng thời hạn quy định tại Hợp đồng này thì sẽ bị phạt số tiền là 0,05% Tổng giá trị Hợp đồng cho 01 ngày vi phạm.
 • Nếu Bên Bán không giao đủ hàng đúng số lượng và chất lượng theo quy định tại Hợp đồng này thì sẽ phải cung cấp tiếp hàng hoá theo đúng quy định và bị phạt số tiền là 0,05% Tổng giá trị hàng hoá bị vi phạm cho 01 ngày chậm.

 

Đối với bên mua:

 • Nếu Bên mua không thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán theo qui định tại  Hợp đồng này thì sẽ bị phạt số tiền là 0,05% Tổng giá trị Hợp đồng cho 01 ngày vi phạm.
 • Nếu Bên mua không thực hiện đúng nghĩa vụ tiếp nhận hàng theo qui định của Hợp đồng này thì sẽ bị phạt số tiền là 0,05% Tổng giá trị Hợp đồng cho 01 ngày vi phạm.

ĐIỀU 9: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong qúa trình thực hiện Hợp đồng này nếu xảy ra bất kỳ sự bất đồng nào, Bên nảy sinh bất đồng sẽ thông báo cho bên kia bằng văn bản. Hai bên sẽ thương lượng để giải quyết các bất đồng đó. Trường hợp các bên không tự thương lượng được thì sự việc sẽ được đưa ra giải quyết theo qui định của pháp luật.

ĐIỀU 10: CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này sẽ được chấm dứt trong các trường hợp sau:

 • Khi các Bên thực hiện xong các quyền và nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng này.
 • Khi một Bên vi phạm hợp đồng dẫn đến Hợp đồng không thể thực hiện được thì phía Bên kia có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.
 •  Hợp đồng có thể được chấm dứt do sự thỏa thuận của các Bên.

ĐIỀU 12: HIỆU LỰC THI HÀNH

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, và chỉ được coi là kết thúc khi các Bên đã hoàn thành các nghĩa vụ của mình trong Hợp đồng. Trong trường hợp một Bên muốn sửa đổi các điều khoản trong hợp đồng thì phải thông báo cho Bên kia biết trước ít nhất là 03 ngày và cùng nhau thoả thuận lại những điểm cần thay đổi với sự đồng ý của hai Bên.

Hợp đồng này được lập thành 2  bản, mỗi Bên giữ 1 bản, các bản có giá trị  pháp lý như nhau.

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN                                              ĐẠI DIỆN BÊN MUA

Nguyễn Hùng Ơn                                              Phạm Công Anh